Search

Reformski paket

Aktivnosti

Online obuka savjetodavaca ZZZRS

Usljed novonastale situacije zbog pandemije COVID-19, Fondacija Impakt u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Fondacijom Helvetas Moja Budućnost je započela sa online