Search

Republika Srpska

Aktivnosti

Локална партнерства за запошљавање као ефикасан модел сарадње на реализацији локалних развојних приоритета у области запошљавања

Јавне службе за запошљавање су јавне институције задужене за имплементацију активних политика на тржишту рада, са посебним акцентом на управљање промјенама и неравнотежама која се