Search

Gopa

Aktivnosti

BPK: Mladi do posla uz kombinaciju teorije i prakse

U Službi za zapošljavanje Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde prošle sedmice su potpisani ugovori o provođenju i finansiranju usavršavanja dugoročno nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom,