Search

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА (СУ)ФИНАНСИРАЊE ОМЛАДИНСКИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

Министарство породице, омладине и спорта расписало је данас 04. августа 2014. године конкурс за за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката.

Министарство породице, омладине и спорта позива омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације да доставе приједлоге омладинских програма и пројеката на Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката..

Тематске области на које приједлози програма/ пројеката требају да се односе су:

1.      развој компетенција неопходних за развој личних потенцијала, активно учешће у друштву и бољу запошљивост младих,

2.       побољшање положаја младих у руралним срединама – омладински рад, слободно вријеме и партиципација младих у друштву,

3.       континуирани програми и активности засновани на методама и принципима неформалног образовања,

4.       међународна сарадња – одржива сарадња са младима и омладинским организацијама у региону,

5.       слободно вријеме, партиципација младих у друштву и мобилност младих,

6.       побољшање положаја друштвено осјетљивих категорија младих и

7.       промоција људских права и утицај на смањење говора мржње.

Укупан износ средстава која ће бити додијељена по Конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката је 130.000,00 КМ. Максималан износ појединачних средстава која се додјељују за (су)финансирање програма и пројеката омладинских организација и организација за младе је 5.000,00 КМ, а републичких омладинских организација је 15.000,00 КМ.

Конкурс је отворен до 19. августа 2014. године, а пријава на конкурс доставља се искључиво на прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта: www.vladars.net ->  Министарства  -> Министарство породице, омладине и спорта.

(фото: Клуб за тражење посла Србац, ЗЗЗРС)

Druge objave u kategoriji