Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ИМПАКТ ИНКУБАТОРУ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА ОПШТИНЕ ГАЦКО

Желиш ојачати властите предузетничке вјештине?

Процјенити изводљивост пословне идеје и научити израдити пословни план?

Добити финансијску подршку за реализацију пословне идеје?

Покренути или унаприједити властити старт-ап бизнис?

Добити подршку стручњака из различитих области и ментора у расту и развоју бизниса?

Упознати се и умрежити са другим предузетницима?

 пријави се на:

Уводне информације

Инвестицијска фондација ИМПАКТ Сарајево и Пројекат запошљавања младих (YЕP), који се реализује уз подршку Влада Швajцарске,  а који су у периоду 2018-2020. године у сарадњи са преко 40 локалних заједница и јавних служби за запошљавање  у БиХ реализовали YЕP/IMPAKT  инкубатор пословних идеја у којем је подржано оснивање преко 200 нових пословних подухвата широм БиХ, настављају реализацију активности које се односе на подршку развоју предузетништва и очувању радних мјеста предузетника и малих предузећа, а у сарадњи са локалним заједницама, кантонима и службама за запошљавање у Босни и Херцеговини. Више информација о YEP/ИМПАКТ инкубатору пословних идеја доступно је на www.impakt.ba

У склопу заједничке сарадње између Инвестицијске фондације ИМПАКТ и општине Гацко у 2021. години реализује се програм ИМПАКТ инкубатор пословних идеја који, између осталог, обухвата програм предузетничке обуке те финансијску, стручну и менторску подршку за пет нових пословних подухвата на подручју општине Гацко.  Програм се реализује уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

Предметни Јавни позив расписује се у сврху пријава за учешће у програму развоја предузетништва  ИМПАКТ инкубатор пословних идеја 2021. 

Опис програма

ИМПАКТ инкубатор пословних идеја представља свеобухватан програм инкубације пословних идеја односно  подршке реализацији пословних идеја и састоји се из следећих компоненти:

 1. Предузетничка обука у трајању од 6 дана у периоду од максимално 2 мјесеца фокусирана на развој пословног плана и пословног модела те јачање предузетничких вјештина, приликом чега учесници обуке имају континуирану стручну и менторску подршку тренера у изради задатака и финалној изради пословног плана и пословног модела.
 2. Припрема и реализација презентације пословних идеја пред стручном комисијом за оцјену пословних планова и пословних модела.
 3. Додјела бесповратне финансијске подршке у износу до 5.000 КМ за најбоље позитивно оцјењене пословне идеје (до пет пословних идеја на подручју општине Гацко).
 4. Стручна и менторска подршка у даљем расту и развоју бизниса у складу са процјењеним потребама.

Све побројане форме подршке ће бити понуђене само оним предузетницима који буду успјешно савладавали појединачне циклусе програма. Подршка у сваком наредном циклусу условљена је успјешним завршетком претходног циклуса инкубације пословне идеје. У случају неиспуњавања преузетих обавеза од стране корисника, Инвестицијска фондација „Импакт“ и представници општине Гацко задржавају право да у било ком тренутку искључе било којег предузетника из процеса пружања подршке.

Ко може аплицирати за програм?

 • физичко лице са пријављеним мјестом пребивалишта на подручју општине Гацко;
 • организација цивилног друштва (удружења грађана и фондације) са сједиштем на подручју општине Гацко, заинтересоване за покретање социјалних/друштвених предузетничких подухвата у виду привредних друштава односно формалног бизниса;
 • власници постојећег бизниса са сједиштем на подручју општине Гацко који је регистрован до 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива, заинтересовани за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл.).

Додатно, потребно је

 • да апликант има пословну идеју коју жели да покрене и успостави формални бизнис у виду комерцијалног пољопривредног газдинства, предузетничке дјелатности као основне или додатне дјелатности, привредног друштва са минимално једним запосленим, задруге са минимално једним запосленим, удружења које ће пословати према принципима социјалног предузетништва са минимално једним запосленим. У случају старт-ап бизниса неопходно је да се реализацијом пословне идеје осигура запошљавање најмање једне особе на период од шест мјесеци;
 • да апликант припада једној или више циљних група како је наведено испод;
 • да апликант посједује минималне техничке вјештине за вођење производног процеса или управљање пословном активношћу;
 • да апликант има минимално завршену средњу или вишу школу или искуство на пословима које обухвата пословна идеја.

Циљне групе:

 • незапослени са мјестом пребивалишта на подручју општине Гацко;
 • запослени са мјестом пребивалишта на подручју оппштине Гацко који би жељели  да покрену властити посао;
 • организације цивилног друштва са сједиштем на подручју општине Гацко, заинтересоване за ангажман у области социјалног предузетништва;
 • власници постојећих бизниса са сједиштем на подручју општине Гацко који је регистрован до 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива, заинтересовани за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на иострана тржишта и сл.). Допунске дјелатности нису прихватљиве изузев у случају да реализација пословне идеје подразумјева прелазак у основну и/или додатну дјелатност.

Пропозиције учешћа у Програму

За учешће у ИМПАКТ инкубатору пословних идеја могуће је аплицирати са пословном идејом која као резултат подразумјева формално оснивање привредног субјекта/правног лица и/или реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл.) старт-ап бизниса не старијих од 12 мјесеци. Прихватљиви облици пословног подухвата су: комерцијално пољопривредно газдинство, привредно друштво уз обавезу запошљавања минимално једног запосленог, предузетничка дјелатност као основна или додатна дјелатност, удружење и/или задруга који послују према принципима социјалног предузетништва уз обавезу запошљавањаа једног запосленог. Допунске дјелатности нису прихватљиве изузев у случају да реализација пословне идеје подразумјева прелазак у основну и/или додатну дјелатност. Предузетници који желе регистровати или имају регистровану дјелатност у области трговине и угоститељства могу аплицирати искључиво за предузетничку обуку, без могућности за аплицирање за бесповратну финансијску подршку.

Такође, у Програму не могу учествовати запослени у јавним службама за запошљавање, запослени у градским органима управе нити чланови њихових ужих породица, као ни корисници YEP/ИМПАКТ инкубатора пословних идеја којима је одобрена бесповратна финансијска подршка у 2018/2019. и 2020. години.

Ограничења у вези области или индустрија из које долазе пословне идеје су оне које налаже законодавство. Додатно, нису прихватљиве пословне идеје које имају негативан утицај на људско здравље (нпр. производња, прерада или пуштање у промет алкохолних пића или дуванских производа, производња која има значајан утицај на загађење људске околине и слично). Нису прихватљиве ни пословне идеје у области трговине и угоститељства, али апликанти са идејама из наведених дјелатности могу се пријавити за Програм у сврху јачања предузетничких капацитета кроз предузетничку обуку. У области социјалног предузетништва, као референтни документ који прописује вриједности, основне појмове и принципе социјалног предузетништва користи се Платформа развоја социјалног предузетништва у Републици Српској развијена од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске уз подршку Пројекта запошљавања младих (YЕР).

Како априлицирати на Програм?

Пријаве на одговарајућем пријавном формулару подносе се најкасније до 17.09.2021. године. Пријавни формулар је могуће преузети електронски, на званичној страници општине    или лично у општини Гацко.

Уз испуњен пријавни формулар доставља се и следећа документација:

 • Копија рјешења о регистрацији – за постојеће старт-ап бизнисе и невладине организације.

Попуњен формулар и пратеће документе могуће је предати у писменој форми и онлајн форми.

Писмена пријава се предаје у затвореној коверти и то у општини Гацко на протоколу  са назнаком „За учешће у програму ИМПАКТ инкубатор пословних идеја“.

У случају онлајн пријаве, документи се скенирају и достављају путем е-поште: rankajanjicog@gmail.com са назнаком: „Пријава за учешће у програму ИМПАКТ инкубатор пословних идеја“.

Након истека периода за прикупљање апликација из овог Јавног позива, апликације се оцјењују с аспекта испуњења административних захтјева те непотпуне апликације неће бити разматране и биће одбачене.

Гдје могу добити више информација?

Више информација могуће је добити у општини Гацко,  улица Солунских добровољаца бр. 2, контакт особа Ранка Јањић, број телефона 059/472-436,  065/549-188 или пак путем е-поште:  rankajanjicog@gmail.com или на број телефона: 033/202-043 као и путем е-поште: info@impakt.ba

У сврху адекватног информисања о програму, Инвестицијска фондација „Импакт“ и општина Гацко организоваће презентацију програма ИМПАКТ инкубатор пословних идеја која ће се одржати 07.09.2021. године у 12 сати. Сви заинтересовани могу приступити презентацији путем Зоом платформе кликом на линк испод 

https://us06web.zoom.us/j/87974497871

Овим путем позивају се сви заинтересовани грађани да присуствују презентацији.

Пријавни формулар за учешће у Импакт инкубатору послвоних идеја налази се ОВДЈЕ.

НАПОМЕНА: Сви који намјеравају учествовати у онлине презентацији програма а немају техничку могућност се позивају да уз подршку координатора општине Гацко присуствују презентацији о чему се могу информисати путем телефона.

Druge objave u kategoriji