Search

19. sjednica Upravnog dobora Projekta zapošljavanja mladih (YEP)

Danas je na Jahorini održan, devetnaesti po redu, sastanak Upravnog odbora Projekta zapošljavanja mladih (YEP) što je redovna aktivnost u cilju praćenja realizacije implementacije YEP-a, a uz predstavljanje rezultata aktivnosti u proteklom periodu. 

Aktivnosti su predstavljene u skladu sa odobrenim logičkim okvirom i Matricom rezultata (OMS). Upravni odbor je raspravljao o budućem usmjeravanju Projekta YEP, razvoju infrastrukture biroa i jačanju kapaciteta javnih službi za zapošljavanje. Bilo je govora i aktivnostima vezanim za naredne teme Foruma službi zapošljavanje koji bi trebao okupiti do sada najveći broj učesnika sa fokusom na rezultate YEP Inkubatora poslovnih ideja i saradnju sa lokalnim zajednicama, ali i odnos ponude i potražne na tržištu rada.

Nadalje kako je pred projektnim timom veliki izazov u odnosu mentorsku podršku preduzetnicima i razvoj finansijskog mehanizma, kao i razvoju IT aplikacija u RS i FBiH. 

Usvojen je drugi godišnji izvještaj Projekta, što je preduslov za nastavak njegove realizacije, te je od svih članova Upravnog odbora pohvaljen napredak aktivnosti, kao i sistemski rezultati koji se prave. 

Druge objave u kategoriji