Search

Prezentacija “Projekta podrške zapošljavanju”

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji s Uredom Svjetske banke u Sarajevu danas u velikoj sali Parlamenta Federacije BiH je organizovalo promociju  “Projekta podrške zapošljavanju“.

Tokom prezentacije Projekta biće govora o očekivanim rezultatima i aktivnostima u narednom periodu, a riječ je zapravo o kreditu Svjetske banke Bosni i Hercegovini, a sredstva koja će biti na raspolaganju FBiH iznose 32.200.000 dolara ili oko 55 miliona KM te je ovo zapravo projekat koji koristi tzv.  “hibridni kredit” koji podrazumijeva da Vlada FBiH izdvaja svoja sredstva, a kada se ispune indikaktori i rezultati, dobit će se kreditna sredstva koja nisu komercijalnog karaktera i dobivena su po veoma povoljnim uslovima.

Inače Projekat je pripremljen nakon širih konsultacija sa ključnim akterima na tržištu rada te su tokom pripreme uzeta u obzir i postignuća Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji već duže vrijeme uz podršku Vlade Švajcarske radi na reformi JSZZ u BiH.

 

Druge objave u kategoriji