Search

Aleksandar Hršum moderator 7. Foruma o zapošljavanju mladih "Garancija za mlade"

Aleksandar Hršum, urednik i voditelj emisije Zabranjeni forum na televiziji PINK BH, moderator je 7. Foruma o zapošljavanju mladih.

Podsjećamo, Sedmi Vijesti, pod nazivom „Garancija za mlade“, biće organizovan 12. marta 2015. godine u hotelu „Termag“, Jahorina sa početkom u 10.00 časova. Cilj Foruma je razgovarati o modelima partnerstava koja će voditi ka efikasnijim programima zapošljavanja mladih koji će omogućiti da se mladima od prijave na biro u najkraćem periodu ponude programi obuke, stručne prakse, pripravništvo ili posao. Polazna osnova u razgovorima će biti YEP lokalne inicijative kroz koje je u protekloj godini zaposleno blizu 150 mladih ljudi. Na Forumu se očekuje preko 100 učesnika: mladih, predstavnika općina/opština, javnih službi za zapošljavanje, poslodavaca, nevladinih organizacija, i međunarodnih donatora.

U uvodnom dijelu Foruma, predstavnica Projekta zapošljavanja mladih, Venesa Omerhodžić će prezentirati nalaze istraživanja o stavovima mladih, korisnika usluga javnih službi za zapošljavanje. U nastavku će se odvijati diskusija između predstavnika kompanije Mistral Technologies Damira Sarajlića (stavovi i očekivanja poslodavaca), menadžera projekta Prilika Plus, Nikole Dragovića (mehanizami za podršku integraciji mladih na tržište rada), te predstavnika Delegacije Evropske unije u BiH Vladimira Pandurević, koji će predstaviti program “Garancija za mlade“. Prema ovom programu, koji se primjenjuje u zemljama Evropske unije, svaka mlada osoba u roku od 4-6 mjeseci od prijave u javnu službu za zapošljavanje treba dobiti kvalitetnu ponudu za zaposlenje, obuku ili nastavak školovanja.

U drugom dijelu Foruma, bit će prezentovana tri modela za zapošljavanje mladih, razvijena i testirana kroz YEP Program lokalnih inicijativa: (1) samozapošljavanje i socijalno preduzetništvo, (2) prekvalifikacije/stručne obuke, i (3) volonterizam. Kroz prezentacije će biti predstavljeni ciljevi, aktivnosti i postignuti rezultati ali i problemi i prepreke sa kojim su se organizacije suočavale u implementaciji. Prezentacije će sadržavati i poseban osvrt na kvalitet ostvarenje saradnje nevladinih organizacija i javnih službi za zapošljavanje sa prijedlozima za buduća poboljšanja.

U finalnom dijelu Foruma, formulisane će biti preporuke za dalje aktivnosti na kreiranju prilika za mlade. U kontekstu evropskih razvojnih inicijativa, naročito Garancije za mlade, od ključne je važnosti jačanje pružalaca usluga koji mladima mogu obezbijediti prilike za prekvalifikaciju, obuke, savjetovanje, podršku za samozapošljavanje i preduzetništvo, itd,  i njihovo povezivanje sa javnim službama za zapošljavanje.

Prijave za učešće je moguće predati još danas do 17. sati. Prijavni obrazac je dostupan ovdje.

Projekat zapošljavanja mladih je početkom ove godine razvio dokument pod nazivom “Uloga javnih službi za zapošljavanje u implementaciji Garancije za mlade”, koji je dostupan u sekciji Preuzimanja.

Druge objave u kategoriji