Search

Biroi Centar i Hadžići spremni za primjenu novih praksi po uzoru na Biro Novo Sarajevo!

Ogledni biro Novo Sarajevo je postao nukleus reforme i inspiracija za promjenu drugim biroima u Kantonu Sarajevo, a Biroi Centar i Hadžići su već spremni za primjenu novih praksi. JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je odabrala izvođače radova na poslovima rekonstrukcije šalter sali u biroima Centar i Hadžići. Radovi su završeni te su biroi infrastrukturno spremni za primjenu novih praksi koje se već godinu dana implementiraju u Birou Novo Sarajevo uz podršku Projekta zapošljavanja mladih.

U međuvremenu je Vlada Kantona Sarajevo usvojila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Ovo je veliki korak u reformi službe kojim su se ozakonile reforme testirane u Oglednom birou Novo Sarajevo. Izmjenama sistematizacije će svi biroi u Kantonu Sarajevo početi da primjenjuju nove metode rada, što će bez dileme biti u korist klijenata, odnosno nezaposlenih lica i poslodavaca. Pravilnikom o radu definisani su opisi poslova, odrediti potrebne uslovi za rad i potreban broj izvršilaca za obavljanje svih neophodnih poslova, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje JUSZZKS u skladu sa metodama rada testiranim u Oglednom birou, a poslovi su podjeljeni na savjetodavne i evidentičarske. Ovim je započet proces širenja dobrih praksi Oglednog biroa Novo Sarajevo u cijelom kantonu što predstavlja ujedno i veliki iskorak kako za Službu za zapošljavanje tako i za YEP.
Podsjećanja radi, Projekat YEP pruža stručnu i tehničku podršku biroima za zapošljavanje kako bi se nezaposlenim osobama pružile efikasnije usluge, integrisali na tržište rada.

Na zahtjev menadžmenta Službe za zapošljavanje u proteklom periodu na poslovima jačanja ljudskih resursa angažovani su eksperti Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Mike Chambers (bivši direktor Fondacije Princa Čarlsa) i Zdenka Kovač (bivša direktorica Zavoda za zapošljavanje Slovenije). U međuvremenu je rađeno na razvoju kapaciteta zaposlenih, unaprjeđen je IT sistem JUSZZKS, unaprjeđene su procedure izdavanja uvjerenja, omogućeno je korištenje pečata za evidentičare u šalter sali, te je napravljena savremena web stranica ove službe kako bi se započela i elektronska interakcija između poslodavaca radi objave oglasa.

DSC_1118

Druge objave u kategoriji