Search

Bosanski Petrovac: Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja

Općina Bosanski Petrovac i Projekt zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresirane osobe nastanjene na području općine Bosanski Petrovac da se prijave za sudjelovanje u programu podrške poduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja.

Kroz Inkubator, YEP i Općina Bosanski Petrovac sudionicima osiguravaju podršku u jačanju osobnih poduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo u registriranju i razvoju posla.

Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje poslove predstaviti stručnoj komisiji. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu bit će ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa te mentorsku podršku u oblastima u kojim se za to prepozna potreba.

Prijave je moguće podnijeti u periodu 15.01.2018.-14.02.2018. godine. Pismena prijava se predaje u Općini Bosanski Petrovac, kancelarija broj 38, dok je elektronsku prijavu moguće poslati na email adresu opcinabp@bih.net.ba.

Potpuni tekst Javnog poziva dostupan je na web sajtu Općine Bosanski Petrovac, uključujući i Formular za prijavu.

Druge objave u kategoriji