Search

Brže i efikasnije usluge Mobilnog biroa Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju i saradnji o podršci implementacije aktivne mjere „Mobilni biro na području Bosansko – Podrinjskog kantona“ u Službi za zapošljavanje BPK, u Goraždu je danas izvršena primopredaja vozila na korištenje koje će ova Služba koristiti za potrebe rada Mobilnog biroa i na taj način osigurati kvalitetnu uslugu za sve nezaposlene, ali i poslodavce u ovom kantonu. 

Danas potpisani Memorandum primarno je nastao zbog potrebe za modernizacijom Službe za zapošljavanje prema najboljim praksama iz razvijenih zemalja Evrope i svijeta a uvažavajući činjenicu da su efikasne politike i procedure zapošljavanja jedan od glavnih prioriteta djelovanja javnog sektora u BiH. Također, aktivnosti proizašle iz Memoranduma rezultat su i preporuka Evaluacijskog izvještaja odnosno evaluacije rada Mobilnog biroa ove Službe koja je realizirana sredinom prošle godine. Nalazi neovisnog evaluatora su pokazali da je aktivna mjera Mobilni biro efikasan i efektivan način za veći i kvalitetniji obuhvat klijenata, naročito onih koji žive u udaljenim, ruralnim i teško dostupnim mjestima. Informacije o tržištu rada, aktivnim mjerama, različitim izvorima podrške posebno u sektoru poljoprivrede koje se plasiraju putem Mobilnog biroa su rezultirale u boljem poznavanju stanja na terenu, a na osnovu znanja prikupljenog kroz Mobilni biro Služba je uspješno provela aktivnu mjeru javnih radova za teško zapošljive kategorije identifikovane kroz Mobilni biro, a koja je realizovana u okviru  Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u BPK Goražde,  koji je odobren kroz  projekat „Lokalni integrisani razvoj – LIR“ koji finansira Evropska unija. Partneri u realizaciji projekta su pored Službe i Federalni zavod za zapošljavanje, GOPA – Projekat zapošljavanja mladih (YEP) i Grad Goražde. 

 

Težeći da pristup uslugama Službe ne uzrokuje dodatne troškove nezaposlenim licima, posebno u slučajevima kada ne postoji javni prevoz ili adekvatna putna infrastruktura, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švicarske, na osnovu preporuka Evaluacijskog izvještaja o radu Mobilnog biroa i u saradnji sa Službom za zapošljavanje BPK Goražde pristupio je nabavci motornog vozila koje se daje na korištenje Službi za potrebe Mobilnog biroa. 

Pored navedenog, Služba će u predstojećem periodu također nastojati unaprijediti rad «Mobilnog biroa» u skladu sa preporukama Evaluacijskog izvještaja, a posebno unaprijediti monitoring aktivnosti Mobilnog biroa.

Podsjećamo, ranije je, uzimajući u obzir socio – ekonomsku situaciju i geografsku sliku Kantona, Služba odlučila da krene sa inovativnom praksom – Mobilnim biroom –  u cilju približavanja usluga i mjera koje nudi svojim klijentima, prije svega nezaposlenim osobama u ruralnim i teže dostupnim područjima putem Mobilnog biroa.

Mobilni biro pruža usluge klijentima na različitim lokacijama u kantonu.

Ciljne grupe za rad mobilnog biroa su:

  • registrovane nezaposlene osobe (u skladu sa Članom 3 Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti FBiH) u manje dostupnim dijelovima kantona
  • stanovništvo u ruralnim, planinskim i manje dostupnim djelovima, a posebno osobe koje pripadaju nekoj od ugroženih/ranjivih kategorija (mladi, dugoročno nezaposleni)

Druge objave u kategoriji