Search

CISO centri u Republici Srpskoj

Centar za informisanje savjetovanje i obuku formiran je u okviru implementacije projekta za zapošljavanje i zadržavanje mladih (YERP) u saradnji sa zavodima za zapošljavanje širom BiH na 13 lokacija. U FBiH je veliki broj CISO centara ugašen (Sarajevo, Zenica, Livno, Travnik), kao i u Distriktu Brčko. Ipak, u RS i dalje funkcioniše 6 CISO centara. 

Centar se bavi održavanjem radionica koje podrazumjevaju obuku aktivnih tražilaca posla u oblasti korišćenja i pravljena e-mail adresa, pisanja biografija, pomoći i pripreme za razgovor sa poslodavcima. Takođe, CISO centar se bavi i profesionalnim informisanjem učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola, upoznavanjem sa tržištem rada i zanimanjima koji su najtraženiji prema evidenciji ZZZ.

Centar u Istočnom Sarajevu sa sjedištem na Palama postoji od 2011. godine i obuhvata Istočno Sarajevo, Sokolac, Rogaticu, Višegrad, Rudo, Novo Goražde, Čajniče i Trnovo. Od postojanja centra u Istočnom Sarajevu, kroz obuku su prošle 1523 osobe. Sjedište CISO u Palama posjeduje prostoriju sa 6 računara koji su svakodnevno dostupni korisnicima centra radi pronalaženja posla, kao i štampač, skener, faks i biblioteku u kojoj se može pronaći stručna literatura iz oblasti traženja posla i diskovi za učenje Engleskog jezika.

Iako je sjedište centra u Palama, obučeno osoblje odlazi održavati stručne edukacije i na područje filijala koje pokriva. Kordinator CISO centra Istočno Sarajevo Maja Mačar, kaže da su nezaposleni koji dolaze u centar često neinformisani šta centar radi i da imaju pogrešne predstave kako im on može pomoći.

“Do sada su ljudi bili skeptični po pitanju centra, jer misle da znaju da napišu biografiju i da razgovaraju sa poslodavcima, međutim kada prođu radionicu izađu pozitivniji i spremniji da dalje traže posao i često ga i nađu jer se nakon radionice obrate direktno poslodavcu i bez konkursa”, izjavila je Mačar za Trebevic.net.

Ona je naglasila da je potrebno raditi na promociji Centra kako bi nezaposleni bili više upućeni u njegovo postojanje i načine na koje im on može pomoći u traženju zaposlenja.

“Mislim da je jako pozitivno što je pokrenut projekat i što je pokrenut CISO centar i za mlade i za starije, kao ispružena ruka zavoda za zapošljavanje, jer Biro radi samo evidenciju a mi i radimo sa nezaposlenima”, dodala je Mačar.

Na facebook i internet stranicama Centra za informisanje, savjetovanje i obuku mogu se naći i oglasi za posao koji izlaze srijedom.Centar je otvoren za rad svim zainteresovanim korisnicima svakim radnim danom od 07:30 do 15:30.

Dodatne informacije: facebook

Trebevic.net

Druge objave u kategoriji