Search

Da li pratite Facebook stranicu Berzarada?

GDJE SMO?

 • 45% mladih smatra da NEMA dovoljno znanja i vještina za tržište rada
 • 25% je prolazilo kroz neki vid neformalnog obrazovanja
 • 27% mladih je upoznato sa programima za zapošljavanje javnih službi za zapošljavanje
 • 10% mladih ima iskustvo u volontiranju
 • 7% je član neke omladinske organizacije

ŠTA MOŽEMO URADITI?

 • Informisanje – BERZARADA
 • Umrežavanje – BERZARADA
 • Podrška i orijentacija – Klubovi za traženje posla
 • Savjetovanje/upućivanje – Individualno savjetovanje i Klubovi za traženje posla

ZAŠTO BERZARADA?

 • Da  mladi nezaposleni iskoriste sve mogućnosti koje postoje za njih
 • Utičemo na povećanje mobilnosti mladih
 • Da im pomognemo u putokazima na raskrsnici – tranziciji iz obrazovanja na tržište rada
 • Pružimo pomoć i podršku (jer imaju manjak povjerenja u sistem, i nemaju od koga dobiti informacije)

Jedan od prvih kanala kojim se dopire do mladih u BiH je Facebook, kojeg koristi preko milion građana BiH, a prema anketi koju je proveo Projekat zapošljavanja mladih 2014.g. mladi najviše vremena provode na Facebooku, i to u prosjeku 10 sati dnevno.

Upravo iz tog razloga je kreirana Facebook stranica Berzarada koja će dijeliti korisne informacije za mlade tražioce posla, prije svega mogućnosti koje se objavljuju zahvaljujući angažmanu stručnih osoba iz javnih službi za zapošljavanje, ali i nekoliko stotina autora – pojedinaca iz cijele zemlje koji volonterski unose mogućnosti iz svojih lokalnih sredina. Omogućavanje pristupa ovom online alatu širem krugu zainteresovanih aktivnih članova naših zajednica nam pomaže da saznamo sve opcije i mogućnosti koje se nude u malim lokalnim sredinama. Ideja je potekla iz potrebe da se stručne osobe iz javnih službi za zapošljavanje više angažuju u pronalasku netipičnih mogućnosti na tržištu rada koje prevazilaze objavljene oglase za posao, ali jednako ako ne i više doprinose aktivizmu nezaposlenih i približivanju tržištu rada. Sredinom 2014.g. obučeno je 14 zaposlenika službi za zapošljavanje za proces identifikovanja, uređivanja i objavljivanja informacija, mogućnosti na mladima privlačan način kroz sedmične info-pakete, koji su do sada obuhvatili oko 5000 mogućnosti. Ove godine, metoda objavljivanja omogućava unos i objavu informacije u istom trenutku tako da je info-paket postao svakodnevni pomagač u pronalasku i korištenju mogućnosti. Stručnjaci iz službi za zapošljavanje ih prikupljaju, koriste u savjetodavnom radu, i ujedno koriste moderne alate i netipične mogućnosti (grantovi, kratkoročni angažmani, stipendije, javne pozive itd.) u savjetovanju nezaposlenih.

U samo tri dana od rođenja stranica prikupljeno je nekoliko stotina pratitelja, ali vas pozivamo da stranicu podijelite sa svojim prijateljima https://www.facebook.com/berzarada.ba/. 

Facebook like

 

Druge objave u kategoriji