Search

DIR Computers

Osnovna djelatnost DIR Computers je servis i prodaja računara i informatičke opreme. 

Tel:+387 63 004 148 – Ulica:  Maršala Tita, Živinice – Email: dircomputers@hotmail.com – Facebook: DIR-Computers-Živinice – Osnivač: Rizah Đulović 

Druge objave u kategoriji