Search

Dječiji vrtić Mali Princ Ugljevik

Dječiji vrtić „Mali princ“ Ugljevik nudi usluge
cjelodnevnog, poludnevnog, produženog i
tročasovnog boravka za djecu uzrasta od 1
do 10 godina. Također, u planu je realizacija
radionica za rad sa djecom i roditeljima djece sa
poteškoćama u razvoju. Vrtić nudi djeci boravak
od tročasovnog do cjelodnevnog te se zalaže za
način rada po Montesori principima, njegujući
što više dječiju igru i radoznalost kao njihove
osnovne pokretače. Veliki značaj se daje ekologiji
i reciklaži te se djeca podučavaju da koriste stvari
iz svog okruženja. Redovne aktivnosti Vrtića
uključuju i školicu stranih jezika, radionice
za roditelje i djecu, predstave i animacije sa
inkluzijom roditelja, dolazak psihologa u grupu.
U planu je angažovanje stručnog osoblja iz
oblasti korektivne gimnastike i logopeda.

Tel:+ 387 65 498 096
Adresa:Njegoševa 20., Ugljevik
email:ninic.danijela@yahoo.com
facebook: Dječiji vrtić Mali Princ Ugljevik

Druge objave u kategoriji