Search

Dodatnim obukama smanjiti broj nezaposlenih

SARAJEVO, Cilj Memoranduma o saradnji, koji su danas u Sarajevu potpisali predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, kompanije „Kolektiv“ i njemačke vladine organizacije GIZ, je da se dodatnom obukom lica koja traže posao poboljša stanje na tržištu rada i smanji nezaposlenost.

Memorandum su potpisali zamjenik direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Željko Rajić, vođa GIZ-ovog projekta „Podrška obrazovanju odraslih“ Rodni Reviera i predstavnik kompanije „Kolektiv“ koja je pokretač portala Posao.ba Nermina Ajanović-Hajdarpašić.

Rajić je na konferenciji za novinare naglasio da je Agencija za rad i zapošljavanje BiH ušla u projekat „Podrška obrazovanju odraslih“ jer su prepoznali ovu ideju kao ključnu za potrebe tržišta rada i razvoj ekonomije.

„Svjesni smo da se ekonomija promijenila i da je sve više usmjerena ka uslugama, a u oblasti usluga znanje i ljudski kapital imaju ključnu ulogu. Ako želimo da se BiH razvija onda moramo biti spremni da radnicima, nezaposlenim, kao i onima koji prvi put traže posao ponudimo mogućnost stalnog usavršavanja i nadogradnje znanja i vještina“, rekao je Rajić.

Prema njegovim riječima, radi toga je i nastala veb stranica Obuke.ba kao jedinstvena baza podataka o dostupnim obukama u BiH, na kojoj se nudi preko 450 obuka.

„Brojka od 30.000 građana koji su posjetili stranicu samo u prošloj godini govori da na tržištu rada postoji potreba za unapređenjem i razvojem postojećih znanja i vještina“, naveo je Rajić.

Reviera je naglasio da je na tržištu rada najvažnija informacija o radnim mjestima, ljudima koji traže posao i njihovoj kvalifikaciji i sposobnostima i gdje mogu da ih poboljšaju.

On je istakao da se ovim obukama pokušava modernizovati i poboljšati tržište rada i smanjiti stopa nezaposlenosti.

Hajdarpašićeva je naglasila da su usavršavanje i specijalizacije u skladu sa stvarnim potrebama privrede jedan od efikasnijih alata za smanjenje broja nezaposlenih lica.

Ona je istakla da će oni na portalu Posao.ba i svojoj veb stranici Edukacija.posao.ba promovisati sadržaje sa stranice Obuke.ba u svrhu kvalitetnijeg informisanja šire javnosti o postojećim obukama. Srna

Druge objave u kategoriji