Search

Nagrađeni najbolji Klubovi za traženje posla u BiH: Modriča i Sarajevo najefikasniji

U hotelu Blanca, na Vlašiću, sinoć  je održana svečana ceremonija tokom koje su dodijeljene nagrade za najbolje Klubove za traženje posla u BiH tokom 2014. godine. Rad Klubova za traženje posla se prati i analizira na osnovu četiri definisana indikatora:

1. Broj članova Kluba

2. Broj intervjua za posao na koje su pozvani članovi Kluba

3. Broj zaposlenih članova Kluba

4. Efikasnost Kluba: broj zaposlenih članova Kluba u odnosu na ukupan broj članova kluba

Prosječna efikasnost je utvrđena postavljenim targetima za svaku lokaciju uzimajući u obzir veličinu grada, ekonomske lokalne uvjete u kojima biro funkcioniše čime se daje mogućnost za poređenje manjih i većih gradova.

Najbolji Klub za traženje posla u Republici Srpskoj za 2014.godini  je Modriča,  drugi je Klub Banja Luka dok je treći Klub pri birou Srbac. Modriča je ujedno i najbolji Klub u Bosni i Hercegovini, što je veliko priznanje za rad voditelja Kluba.

Klub sa najvećim brojem članova u Republici Srpskoj je Klub Banja Luka sa ukupno 186 člana, a članovi toga Kluba su najaktivniji u Republici Srpskoj, te su imali najveći broj prijava za radna mjesta i najveći broj poziva poslodavaca na razgovore (intervjue) za posao.

DSC_0382

U Federaciji BiH najbolji Klub za traženje posla je Sarajevo, koji je imao i najviše članova (203),  te čiji su članovi bili najaktivni, drugi je Klub Kalesija te je treće mjesto zauzeo Klub Tuzla. Klub Tuzla je od uspostavljanja priznanja među najefikasnijim klubovima, dok je Kalesija primjer kako se može i u manjim sredinama organizovati posao posredovanja efikasno. 

DSC_0393

U kategoriji Klubova koje je Projekat uspostavio u saradnji sa službama za zapošljavanje tokom 2014. za svoj efikasan i uspješan rad nagrađeni su Sarajevo, Novi Travnik i Derventa. Interesantno je da je Sarajevo, koje je otvoreno u 2014.godini, zapravo i klub koji je najbolji u FBiH, a Klub koji je prvi otvoren u BiH, Banja Luka ima najveći broj zaposlenja – 210 zaposlenih od 393 članova, što je i bilo očekivano.

Mjerenje učinaka i nagrađivanje Klubova je urađeno na osnovu razvijenog alata za elektronsko izvještavanje, te rang liste Klubova koju možete pogledati ovdje, a dio je sveobuhvatnih napora da se efikasnot biroa unaprijedi i da se mjerenje postavi kao transparentni alat dostupan svima.

Projekat zapošljavanja mladih je uspostavio mrežu od 25 Klubova za traženje posla u javnim službama za zapošljavanje koju i dalje podržava i nastavlja razvijati dodatne usluge koje se mogu staviti na raspolaganje mladima u Klubovima kao što je priprema sedmičnih Info paketa. Pored toga, redovnim objavljivanjem uspješnih priča mladih koji su se zaposlili nakon što su prošli program Kluba, Projekat nastoji podstaći mlade na aktivniju ulogu na tržištu rada.

Kroz mrežu Klubova za traženje posla zaposleno je 1.110 mladih od 3.000 koji su prošli program u periodu od oktobra 2011. do novembra 2014.godine. Od početka uspostave mreže Klubova zaposleno je 1.247 mladih (761 žena, 486 muškaraca).

Svečanoj ceremoniji su prisustvovali predstavnici menadžmenta ZZZRS, Službe za zapošljavanje TK i Službe za zapošljavanje SBK/KSB Travnik kojima su predstavnici projekta YEP i Ambasade Švicarske uručili posebnu zahvalnicu za njihovu podršku reformama sistema službi za zapošljavanje što predstavlja značaj iskorak u organizaciji i efikasnosti službi za zapošljavanje. Direktor Službe za zapošljavanje SBK Željko Lončar je iskazao veliko zadovoljstvo sa reformama koje su napravljene u tom kantonu, a posebno je naglasio da klubovi postaju aktivna mjera u svim ispostavama/biroima ovog kantona. Služba za zapošljavanje TK je uručila zahvalnicu Ambasadi Švicarske i Projektu YEP za podršku u proteklom periodu, čime je i završen svečani dio ceremonije koja je po mnogo čemu bila ceremonija za ponos svim zaposlenicima javnih službi za zapošljavanje.

 

Druge objave u kategoriji