Search

Druga konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine “Mladi i BiH: Koračajmo zajedno”

Druga konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine “Mladi i BiH: Koračajmo zajedno” počela je danas u Sarajevu, u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.  

Konferencija se realizira u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”, a koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Cilj konferencije, na kojoj sudjeluje više od 50 učesnika iz 13 zemalja, je okupljanje mladih iz dijaspore i njihovog povezivanja sa predstavnicima institucija i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, ali i njihovog međusobnog uvezivanja u zemljama prijema.

“Cilj ove konferencije je da se mladi iz dijaspore uvežu sa predstavnicima institucija u Bosni i Hercegovini, ali i međusobno. Potrebno je na najbolji način iskoristiti potencijale dijaspore, ali ne samo u smislu finansijskih sredstava koja dolaze od njih, nego i iskoristiti njihova znanja i iskustva”, istakla je ministrica za ljudska prava i izbjeglice naše zemlje Semiha Borovac.

Predstavnik IOM-a u BiH Peter van der Overart se osvrnuo i na migranstku krizu u BiH, istaknuvši da je takođe problem i masovan odlazak mladih ljudi u BiH.

“Kada govorimo o migrantskoj krizi u BiH, neophodno je stvar sagledati sa šireg aspekta, a ne govoriti samo o hiljadama migranata koji su ušli u BiH. Imamo problem i sa hiljadama mladih koji svakodnevno odlaze u inostranstvo”, rekao je Overart.

Kako je danas na početku ove konferencije istaknuto, riječ je o jednoj u nizu aktivnosti koje se provode u skladu s politikom o suradnji s iseljeništvom, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije dvije godine, i čime je jasno iskazano opredjeljenje države za jačanje i očuvanje odnosa s iseljeništvom te stvaranje uvjeta za sudjelovanje i doprinos iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Konferencija je prilika da mladi iz dijaspore iznesu svoje viđenje načina unapređenja suradnje Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, vlastita očekivanja od te suradnje ali i realne mogućnosti koje im domovina pruža u tom procesu.

Druge objave u kategoriji