Search

Dualno obrazovanje u HNK: Đaci će tri dana ići u školu, a dva raditi u kompanijama

Sistem obrazovanja u BiH je zastario i potrebno su njegove korjenite reforme. Jedna od velikih šansi za unaprjeđenje domaćeg školstva, ali i za razvoj bh. privrede je sistem dualnog obrazovanja po uzoru na njemački sistem.

To je rečeno na okruglom stolu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) “Uvođenje sustava dualnog obrazovanja na području HNK-a”, koji je održan u ponedjeljak u Mostaru, u saradnji s predstavnicima njemačke regije Heilbronn-Franken.

Prema riječima bivše izvršne direktorice odjela za obrazovanje pri Industrijsko-trgovinskoj komori Heilbronn-Frankena, Renate Rabe, sistem dualnog obrazovanja podrazumijeva da srednjoškolci dva ili tri dana sedmično pohađaju teoretsku nastavu u školama, a onda dva dana idu u kompaniju i primjenjuju to stečeno znanje.

Takva vrsta naobrazbe ima bogatu tradiciju u Njemačkoj i pokazala se jako uspješnom, dodala je Rabe.

Poduzetnik i nekadašnji potpredsjednik Industrijsko-trgovinske komore Heilbronn-Franken Oliver Durst kazao je kako se u BiH treba fokusirati na ona zvanja koja su potrebna za izgradnju privrede, tj. povećanje proizvodnih djelatnosti i povećanje izvoza.

“Najvažniji cilj svake privrede je izvoz. Izvoz donosi novac, a novac se dalje može ulagati u infrastrukturu i sve druge potrebe koje jedna država ima, i tako država prosperira”, kazao je Durst.

Dodao je kako je u razgovorima s predstavnicima preduzeća u HNK-u uvidio da postoji zanimanje poduzetnika za ovakvu vrstu saradnje preduzeća i obrazovnih institucija.

“Za početak, cilj nam je pronaći 20 do 30 kompanija u kojima će se početi primjenjivati dualno obrazovanje. Identificirat ćemo 12 zanimanja koja će potaknuti privredni razvoj i ta ćemo zanimanja unaprijediti i prenijeti svoja znanja i iskustva”, istaknuo je Durst.

Kantonalni ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Zlatko Hadžiomerović kazao je kako ova reforma predstavlja veliku priliku te je najavio da će Ministarstvo učiniti sve kako bi se već od 2015. godine počelo provoditi dualno obrazovanje u školama na području HNK-a.

“Dualno obrazovanje je put za budućnost mladih ljudi u BiH. Na zavodu u HNK-u registrirano je 32.000 nezaposlenih i mi moramo iznaći neki modus kako spasiti tržište rada, kako spasiti mlade ljude, kako ih pripremiti za budućnost”, kazao je ministar Hadžiomerović.

S njim se složio i predsjednik Vlade HNK-a Denis Lasić, istaknuvši kako je konačno vrijeme da obrazovni sistem počne proizvoditi kadrove konkurentne na tržištu rada, umjesto sadašnje prakse kada iz bh. obrazovnih ustanova izlaze kadrovi za kojima nema gotovo nikakve potražnje na tržištu.

(FENA)

Druge objave u kategoriji