Search

Etno Art Galerija Ćulhan

Etno Art Galerija Ćulhan je svom poslovanju bavi se i edukacijom, a baviti
će se obukom za rad u kućnoj radinosti:
• proizvoda za proslave ličnih i vjerskih
praznika
• suvenira
• konfekcije za djecu (manuelno rađene),
• konfekcije za odrasle
• proizvoda za domaćinstvo i
• proizvoda načinjenih recikliranjem.
Najveći dio proizvoda se radi ručno i po metodu
kako su se radilo u tradiciji naroda koji žive u BiH

Tel: + 387 61 172 127
Adresa:Teheranski trg 13a, Sarajevo
email:paleta_culhan@yahoo.com
www.paletaculhan.com
facebook:Galerija ETNO ART

Druge objave u kategoriji