Search

YERP-CISO facebook grupa TK preimenovana u zvaničnu grupu Službe za zapošljavanje

U eri značajnog porasta društvenih mreža neophodno je da institucije razvijaju strategiju i pravila njihovog korištenja, kao i da informacije i usluge pružaju korisnicima na njima prijemčiv način. S tim u vezi od jučer je aktivna Facebook  stranica JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a koja zahvaljujući ranije aktuelnom programu CISO ima značajan broj pratilaca. Od kako je promijenjen naziv Facebook stranice uvećan je broj pratilaca, sugerišući da korisnici žele dobiti informacije o svim uslugama koje pruža Služba uključujući CISO, Klub za traženje posla, oglase za posredovanje, ali i sve druge programe i mjere i usluge koje Služba provodi.

Društvene mreže se koriste kako bi se uvele novine u pružanju usluga i obuhvatio ogroman broj korisnika do kojih inače ne bi došli tradicionalnim kanalima informisanja. Sa druge strane doseg do velikog broja primalaca informacije može biti i negativan, ukoliko se komunikacija ne odvija na strateški način, te ukoliko svaki projekat ili odjeljenje imaju svoje facebook grupe. Zbog toga je ova aktivnost preminovanja facebook grupe jako značajna iz ugla strateške komunikacije.

Podsjećanja radi, sve CISO Facebook stranice (Brčko, Goražde, Tuzla, Sarajevo – osim onih u ZZZRS koji su sistematizovani kao organizacione jedinice pri filijalama) su preimenovane u Facebook stranice Službi za zapošljavanje obzirom da su korisnici naviknuti na iste i bilo bi neefikasno kreirati više Facebook stranica za jednu Službu. Ovakav potez Služba za zapošljavanje TK je uradila u konsultaciji sa Projektom zapošljavanja mladih koji podržava realizaciju Reformskog paketa, a komunikacija prema korisnicima usluga je izuzetno važna u vraćanju povjerenja nezaposlenih prema Službi. 

U poređenju sa evropskim službama za zapošljavanje, Njemačka koristi društvene mreže kako bi svoje usluge istakla u jakoj konkurenciji sa privatnim agencijama. Poznata web platforma Monster.com, ali i hiljade sličnih platformi koji “mečiraju” one koji nude poslove sa poslotražiocima predstavljaju jaku konkurenciju njemačkoj službi. I u mnogim drugim evropskim zemljama privatne agencije to rade jako dobro, pa na primjer u Francuskoj Pôle Emploi objavljuje samo 15.8% svih oglasa koji se objavljuju na tržištu Francuske (podaci iz 2010) 

Njemačka služba za zapošljavanje Bundesagentur für Arbeit, BA je napravila veoma zanimljiv potez kako bi ispunila svoju misiju prema kojoj pomaže nezaposlenima da se uključe u tržište. Pronašli su zajedničke interese sa društvenom platformom Xing (koji predstavlja konkurenciju LinkedIn  profesionalnoj poslovnoj mreži, a koja je više popularna u zemljama njemačkog govornog područja). Od 2012. svi poslodavci koji objave oglas na Xing mogu kliknuti box “objavi ovaj oglas na online bazi poslova Jobbörse. Svi korisnici sa te baze se mogu kanalisati prema Xing-u gdje mogu komunicirati sa drugim korisnicima i razmijeniti neke informacije, npr. o poslodavcu.

Kreiranje baze “Fanova” na društvenim mrežama i viralnih poruka su samo posrednički koraci koji vode do boljeg imidža Službe i u konačnici boljem posredovanju zbog kojeg Služba postoji. Oni podcrtavaju da uspješna inovacija počinje sa misijom i svrhom institucije, a ne sa datim kanalom ili tehnologijom. Društvene mreže mogu podstaći inovacije u uslugama, ali jednoobrazno rješenje ne odgovara svima, što znači ako to funkcioniše za jednu instituciju ne garantuje uspjeh za sve stoga  je važno kontrolisati i korisnicima prilagođavati kanale informisanja, ali i ne “pretprpavati” korisnike sa previše različitih kanala (npr. da Služba ima 4-5 Facebook stranica ili grupa).

 

Druge objave u kategoriji