Search

Finalne pripreme za četvrti Forum službi zapošljavanja

Danas je u prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje BiH održan sastanak Organizacionog odbora u cilju finalizacije pripreme Foruma službi zapošljavanja. Sastanku su prisustvovali predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP), Agencije za rad i zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Federalnog zavoda za zapošljavanje te Vlade Švicarske. 

Ovogodišnji forum četvrti je po redu i održat će se naredne sedmice, 14. i 15.12.2017., u Sarajevu.

Tema ovog Foruma “Preduzetništvo i lokalna partnerstva za zapošljavanje” će se fokusirati na mogućnosti i potencijal lokalnih zajednica u rješavanju pitanja zapošljavanja te sinergijskog djelovanja različitih aktera na tržištu rada. 

Nakon centralnog uvodnog panela “Preduzetništvo i lokalna partnerstva za zapošljavanje”, a tokom kojeg će se, izmešu ostalih aktivnosti, izvršiti i formalizacija saradnje sa lokalnim zajednicama prema rezultatima javnog poziva za saradnju u podršci preduzetništvu (a o kojem smo pisali i ranije), forumske aktivnosti realizuju se dalje kroz paralelne sesije:

  1. Obuka za zaposlenike javnih službi za zapošljavanje na temu: “Analiza potreba za razvojem ljudskih resursa i evaluacija efekata obuke”
  2. Knowledge Cafe za savjetodavce/voditelje koji provode aktivnu mjeru “Klub za traženje posla”
  3. Redovni Kolegij direktora kantonalnih javnih službi za zapošljavanje – vezano uz predmetnu aktivnost Federalni zavod za zapošljavanje će u  utorak održati kolegij u Zenici gdje će službama za zapošljavanje predstaviti  AMZ – (aktivne mjere zapošljavanja) direktno vezane uz preduzetništvo, sredstva za mlade, sredstva za žensko preduzetništvo te posebne grupe.  Službe će moći dostaviti komentare i sugestije koje bi trebale biti revidirane i sumirane u sklopu Foruma. 

Forum je prvenstveno kreiran kao platforma za razmjenu mišljenja; namijenjen je Javnim službama /Zavodima za zapošljavanje u BiH, ali i onim u regiji. Forum takođe okuplja i ostale relevantne aktere koji svojim djelovanjem mogu uticati na promjene na tržištu rada.

Forumskoj areni će se pridružiti, kako smo i naveli, i načelnici dvadeset i četiri lokalne zajednice  koje su iskazale interes za razvoj preduzetništva pa će biti ovo prilika za formalizaciju buduće saradnje. 

Podsjećamo, preteča ovog Foruma je Forum o zapošljavanju mladih. Problemi mladih i njihovog zapošljavanja navedeni su kao prioritieti u strateškim dokumentima na svim niovima odlučivanjau sektoru zapošljavanja, ali je utisak da šira javnost u BiH o ovome nije dovoljno informisana. Kako bi informisao širu javnost i podigao svijest o pitanjima mladih, u saradnji sa svojim partnerima YEP je do kraja druge faze implementacije Projekta (do kraja marta 2016) organizovao 12 Foruma o zapošljavanju mladih, periodičnih jednodnevnih događajaja zamišljenih kao prostor okupljanja svih vodećih aktera u oblasti zapošljavanja mladih u BiH.

Druge objave u kategoriji