Search

„Garancija za mlade“ – Sedmi Vijesti

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, organizuje sedmi  Vijesti: „Garancija za mlade“. Na Forumu će biti predstavljeni rezultati YEP lokalnih inicijativa – pilot programa kroz koji je u 2014. godini 13 nevladinih organizacija, u partnerstvu sa javnim službama za zapošljavanje, osiguralo zaposlenje za 120 mladih. U forumskoj diskusiji će učestvovati veliki broj predstavnika lokalnih institucija, poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nevladinih organizacija, međunarodnih donatora i mladih.

Sedmi Vijesti će se održati u četvrtak, 12. marta 2015. godine, sa početkom u 10 sati u hotelu Termag na Jahorini. Uvažene predstavnike medija pozivamo da prisustvuju uvodnom dijelu Foruma, počevši od 09.30 sati kada će medijima biti na raspolaganju ključni govornici za davanje izjava:

  • David Kramer, zamjenik direktora za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH,
  • Milko Čolaković, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
  • Igor Kamočaji, direktor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo,
  • Ranko Markuš, rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih.

Tema Foruma je kreiranje prilika za zapošljavanje mladih, a zadatak definisati načine podrške mladima, po ugledu na program Garancija za mlade. Ovim programom zemlje Evropske unije su se obavezale da će u najkraćem mogućem roku od prijave mlade nezaposlene osobe na evidenciju javne službe za zapošljavanje osigurati kvalitetnu priliku za zaposlenje, obuku ili nastavak školovanja. Forum će, predstavljanjem uspješnih modela, pokušati dati odgovore na pitanja: da li je realizacija ovakvog programa moguća u uslovima Bosne i Hercegovine; koji resursi nedostaju za njegovu realizaciju; kako nedostajuće resurse razviti; i kako u ovom procesu osigurati posvećenost, angažman i koordinirano djelovanje različitih aktera? Preporuke Foruma trebaju dati putokaz kako povećati broj, uspješnost i održivost programa za zapošljavanje mladih.

Forum će moderirati gospodin Aleksandar Hršum.

***

Osoba za komunikaciju sa medijima: DženanTrbić, dzenan.trbic@fixit.ba, mob: 061/211-091

Druge objave u kategoriji