Search

GOPA Group Day 2018

GOPA Consultants je vodeća njemačka razvojna konsultantska kompanija, i jedna od najjačih konsultantskih grupacija u Evropi. Od svog osnivanja 1965.g., GOPA je uspješno implementirala preko 3,450 projekata iz oblasti menadžmenta i edukacije za nacionalne i međunarodne razvojne agencije  u više od 130 zemalja. 
 
GOPA je prepoznata po efikasnosti i transparetnosti u poslovanju koje gradi više od pedeset godina planiranja i implementacije projekata tehničke podrške u zemljama u razvoju i tranziciji.
 
U cilju praćenja aktivnosti koje ova njemačka konsultanska kuća provodi širom svijeta, trećeg maja u sjedištu kompanije u Bad Homburgu biće održan GOPA Group Day 2018 koji će u fokusu imate razne teme kao što su pristup izvorima energije, digitalizacija u procesima rada, upravljanje poljoprivrednim resursima, inovacije i komunikacije što će biti i prilika da se razmjene ideje i iskustva i mogućnost sinergije sa namjerom da se prepoznaju načini za suočavanje sa izazovima sturašnjice u različitim oblastima. 
 
Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švajcarske a implementira GOPA, predstavljaće rukovodilac Projekta dr Ranko Markuš, kao jedini predstavnik projekata koje GOPA implementira i koji će predstaviti iskustva YEP-a kada su pitanju postignuća u odnosu na digitalizaciju i unapređenje procesa rada, ali i perspektive i korake u budućnosti koji mogu biti preduzeti u cilju institucionalnog razvoja u Javnim službama za zapošljavanje. 
 

Druge objave u kategoriji