Search

II poslovni forum Privredne komore FBiH: Usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada

Danas se u prostorijama hotela “Terme”, Ilidža održava II poslovni forum Privredne/Gospodarske komore FBiH na kojem, u ulozi moderatora, učestvuje i rukovodioc Projekta zapošljavanja mladih (YEP), dr Ranko Markuš. 

Drugi poslovni forum organizuje se pod pokroviteljstvom Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i posvećen je tematici javno-privatnih partnerstava, te usklađivanja obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada.

U uvodnom dijelu Foruma predstavljeno je 100 projekata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te su fokus razgovora bile prilike, izazovi i modaliteti uspješne projektne implementacije. 

Na forumu učestvuju predstavnici svih razina izvršne i zakonodavne vlasti Federacije i Bosne i Hercegovine, ugledni ekonomski stručnjaci, predstavnici akademske zajednice, privrednih udruženja i drugih struktura, te veliki broj privrednika. 

 

Drugim centralnim panelom Foruma, pod nazivom: “Usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada – izazovi odliva kadrova (od majstorskih do inžinjerskih)” moderira dr Ranko Markuš, dok su učesnici panela predstavnici javnog, obrazovnog i privatnog sektora u BiH, i to: 

  • prof. dr. Elvir Čizmić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Muharem Saračević, Mješovita srednja škola Tešanj
  • Kenan Nalbantić, PREVENT BH
  • prof. dr. Branko Vučijak, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Muhamed Pilav, MS WOOD

Diskusiju je posebno izazvao stav gdina Pilava i gdina Nalbantića da ne mogu da pronađu radnike za stotine radnih mjesta koja su trenutno otvorena u njihovim kompanijama. Panel koji je vodio dr Markuš je izazvao izuzetnu pažnju učesnika, posebno predstavnika poslodavca, obrazovnog sektora, ali i zaposlenih u javnim kompanijama poput Elektroprivrede i BH telecoma, koja je na momente prerastala u žučnu i emotivnu raspravu o uslovima rada kod poslodavaca, ali i kadru koji izlazi iz obrazovnih institucija, pa sve do opterećenja poslodavaca koji uz međunarodne kredite finansiraju javnu upravu. 

Druge objave u kategoriji