Search

IMPAKT mentori: Liste primalaca subvencije u Bosanskoj Krupi, Cazinu i Sanskom Mostu

Sačinjene su liste subjekata male privrede sa područja USK-a koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaća za mjesec mart i dijela plaća za mjesec april 2020. godine po Programu podrške subjetima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) u 2020. godini. S obzirom da IMPAKT mentorski djeluje u lokalnim zajednicama Bosanska Krupa, Cazin i Sanski Most, objavljujemo liste subjekata koje imaju pravo na subvenciju iz tih mjesta:

  1. BOSANSKA KRUPA (79 potpunih prijava)
  2. CAZIN (255 potpunih prijava)
  3. SANSKI MOST (146 potpunih prijava)

Ukupno potpunih prijava (USK): 1049

Svi subjekti male privrede koji su aplicirali na Javni poziv, a ne nalaze se na objavljenim listama u matičnim gradovima/općinama u skladu sa Javnim pozivom imaju pravo prigovora koji se podnosi Ministarstvu privrede USK isključivo u pisanoj formi u roku 3 (tri) dana od dana objavljivanja listi na web stranici Vlade Kantona.

Druge objave u kategoriji