Search

IMPAKT sedmica

U 5 radnih dana provedeno 13 modula poduzetničke obuke? Pitate se je li to moguće i kako? To najbolje zna ekipa iz Investicijske fondacije Impakt koja pomnim planiranjem i racionalnim korištenjem ljudskih resursa to uspijeva.

Obuke su provedene u Doboj Istoku, Konjicu, Travniku, Teočaku, Banovićima, Bihaću i Zavidovićima gdje se dinamija kovija prema potrebama lokalne zajednice i polaznica i polaznika obuka. Paralelno sa održavanjem obuka, naši stručnjaci i stučnjakinje detaljno čitaju biznis planove i daju komentare učesnicima kako bi svoje ideje „ispolirali“ i smjestili u realne okvire. Ekipa iz Srebrenika se sprema za finalnu prezentaciju poslovnih ideja i njima pružamo podršku oko samih prezentacija i na koji način komisiji trebaju svoje ideje predstaviti.

Dok jedni drže obuke, ostali komuniciraju sa poduzetnicima koje smo već podržali pružajući im preko potrebnu mentorsku i stručnu i promotivnu podršku, a sve sa ciljem da im poslovne ideje budu uspješne.

Druge objave u kategoriji