Search

Info-paket #34 donosi nove mogućnosti! Iskoristite ih!

Traženje posla je posao sam po sebi i podrazumijeva svakodnevno traganje mogućnosti i prilika koje će otvoriti nova vrata. S ciljem podrške članovima Klubova za traženje posla koji funkcioniraju pri 25 biroa za zapošljavanje, Projekat YEP je pokrenuo sedmični info-paket kojim se mladima nude mogućnosti za sticanje vještina, edukacija, kurseva, stipendija, grantova i na taj način se aktiviraju i ponovo uključuju na tržište rada. Povratne informacije sa terena su da su mladi zahvalni na ovoj vrsti podrške i da se time utiče na razvoj svijesti o cjeloživotnom učenju, konstantnoj izgradnji i ulaganju u vlastite kompetencije koje su preduslov za moderno tržište rada. Iako sporo, uvođenje e-learning alata u rad službi za zapošljavanje počinje dobivati sve više na značaju, a info-paketi se jedan u paleti online usluga koje se trebaju graditi.

Obzirom da je info-paket kao dodatni alat za rad u Klubovima za traženje posla prepoznat kao vrlo koristan, uključeni su i zaposlenici službi za zapošljavanje u njegovo kreiranje putem online alata za savjetodavce (www.berzarada.ba), te su recimo ove sedmice doprinijeli sa 9 objavljenih informacija. Info-paket možete preuzeti ovdje. 

U ovom broju možete naći mogućnosti za razvoj vještina: 11, konkurse: 3, praksu: 6, volontiranje: 3, stipendiranje: 3, grantove: 1, organizacije mladih: 2 i intervju: 1.
Dosad je objavljeno ukupno 988 informacija, uključujući ovaj broj INFO PAKETA. 

foto: Posjeta Mobilne jedinice u cilju promocije Kluba za traženje posla

Druge objave u kategoriji