Search

Info-paket #35 i nove mogućnosti za mlade nezaposlene!

S ciljem jačanja usluge Klubova za traženje posla, svake sedmice se objavljuju info-paketi koji nude mladima mogućnosti za sticanje novih vještina, edukacija, kurseva, grantova, stipendija pa i oglasa za povremene i privremene poslove. Ove sedmice u paleti mogućnosti se nalazi i jedan oglas koji je objavio projekat YEP. Na ovaj način se želi na transparentan način svim mladim, posebno nezaposlenim osobama omogućiti pristup korisnim informacijama i mogućnostima koje im mogu doprinijeti u zapošljavanju. Opće je poznato da osobe koje su informisane, konstatno ulažu u sebe i svoje kompetencije lakše dolaze do zaposlenja. S jedne strane, info-paketi doprinose jačanju zapošljivosti mladih nezaposlenih u Klubovima, a s druge se obogaćuje paleta usluga javnih službi za zapošljavanje koje koriste moderni alat berzarada.ba kako bi prikupili korisne informacije i mogućnosti za mlade. Ove sedmice su javne službe za zapošljavanje koje su učestvovale u YEP obuci za kreiranje info-paketa krajem augusta doprinijele sa 11 objavljenih informacija.

Info paket možete preuzeti ovdje. 

U ovom broju možete naći mogućnosti za razvoj vještina: 12, konkurse: 4, praksu: 3, volontiranje: 2, stipendiranje: 3, grantove: 1, organizacije mladih: 2 i intervju: 1.
Dosad je objavljeno ukupno 1016 informacija, uključujući ovaj broj INFO PAKETA. 

foto: posjeta YEP Mobilne jedinice Kalesiji s ciljem promocije Kluba za traženje posla

Druge objave u kategoriji