Search

Garancije za mlade moraju postati ključni set mjera aktivnih politika službi za zapošljavanje u BiH

Evropska komisija je 11.jula 2014. godine usvojila nacionalni Operativni program za implementaciju Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI) u Italiji. Ovo je drugi po redu Operativni program koji je usvojila Evropska komisija, nakon što je Francuska usvojila prvi takav prošli mjesec od ukupno 6 milijardi eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih na koje imaju pravo 20 zemalja članica (zemlje koje imaju regije u kojima nezaposlenost mladih iznosi preko 25%).  Pod ovim programom, Italija će preuzeti 1,5 milijardi eura iz različitih izvora, uključujući i 1,1 milijardu iz Evropskog budžeta (Inicijativa za zapošljavanje mladih i Evropski socijalni fond) kako bi pomogli mladima u zapošljavanju. Italija je drugi najveći korisnik Inicijative za zapošljavanje mladih (koja će dobiti preko 530 miliona eura), a koji će se uložiti u gotovo sve dijelove Italije što će koordinirati Ministarstvo rada.

Osjećaj vlasništva je ključna osobina programa YEI obzirom da se od učesnika očekuje da potpišu individualne sporazume („Patto di attivazione”) kada pristupe programu.

Svim korisnicima će biti ponuđen individualni pristup kroz širok dijapazon aktivnosti:

  • Informisanje i savjetovanje,
  • Stručna obuka,
  • Zapošljavanje,
  • Obavljanje pripravničkog staža, posebno za najmlađe,
  • Obuka na radnom mjestu koja nije ograničena samo za diplomante (najkvalifikovanije),
  • Promocija samozapošljavanja i preduzetništva,
  • Prilike za stručnu prekograničnu i teritorijalnu mobilnost radi zaposlenja,
  • Program u državnoj službi sa mogućnošću sticanja novih znanja i vještina.

Ključni faktor za uspjeh ovog programa leži u lokalnim implementatorima u Italiji. U okviru cjelokupne strategije, kreirali su specifične intervencije koje su prilagođene potrebama lokalnih zajednica i koje su u skladu sa lokalnim socio-ekonomskim prilikama. Naravno, imaće podršku svih ključnih aktera, a naročito javnih službi za zapošljavanje koje trenutno revidiraju svoje procedure kako bi bili u mogućnosti ponuditi inovativne aktivne mjere.

Operativni program će doprinijeti implementaciji Garancije za mlade, ambiciozne EU reforme koja ima za cilj da osigura da svaka mlada osoba do 25 godina ima mogućnost kvalitetnog zaposlenja, obrazovanja ili obuke u roku od 4 mjeseca nakon što završi formalno obrazovanje ili ostane bez posla. Obzirom na prirodu tržišta rada u Italiji, Italija je odlučila proširiti dobnu granicu do 29 godina. Zasnovano na savremenim mehanizmima podrške Projekat zapošljavanja mladih je u maju ove godine potpisao Pismo obaveze koje sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, JU Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, gdje je kreirana svojevrsan plan uspostavljanja garancije za mlade po prvi put u BiH  pod nazivom „Godina zapošljavanja mladih“. Naime tada je promovisano obezbjeđivanje sredstava za zapošljavanje 5000 mladih osoba te stvaranje uslova za bržu intergraciju mladih u tržište rada kroz ne samo finansijsku podršku već i savjetodavnu putem klubova za traženje posla i Oglednog biroa Novo Sarajevo. Više o potpisanoj inicijativi možete pročitati ovdje. Ideja je bila, a sada već cilj koji se implementira, da svaka mlada osoba do 30 godina starosti, u roku od 6 mjeseci po prijavi na evidenciju službe za zapošljavanje dobije podršku savjetodavaca. Naravno podršku je moguće pružiti samo na lokacijama gdje su savjetodavne funkcije uspostavljene, a koje možete pronaći na ovom linku.

Iako se po svojoj finansijskoj veličini ne mogu porediti, značajan broj ponuđenih mjera kao i ključni elementi pristupa rješavanju problema od strane Evropske unije istovjetni su ili kompatibilni sa mjerama koje YEP u saradnji sa javnim službama za zapošljavanje promoviše kroz Klubove za traženje posla i druge aktivnosti (informisanje i savjetovanje, stručna obuka, promocija samozapošljavanja i preduzetništva, itd.). Poređenje YEP/JSZZ aktivnosti sa predstavljenim projektom Evropske Komisije u Italiji, ilustruje mogućnost usklađivanja BiH politika i prakse sa onim koje se provode u zemljama EU. Zbog toga YEP smatra da jedan od prioriteta politika zapošljavanja u budućnosti mora biti kreiranja Garancija za mlade, odnosno da svaka mlada osoba do 30 godina starosti, u roku od 6 mjeseci od prijave na biro mora dobiti mogućnost za podršku, koja može biti savjetodavna, informativna, obuka ili obezbjeđenje neke vrste radnog angažmana. 

Druge objave u kategoriji