Search

Iskustva Klubova za traženje posla u Italiji: “Tražimo posao zajedno”

Mladi ljudi čine najvažniji resurs svake ekonomije i društva, tako da i dalje zabrinjava visoka nezaposlenost mladih koja perzistira kao ključni problem sa dosta negativnih posljedica na stanje u privredi mnogih EU zemalja. U skladu sa Strategijom Evropa 2020, neophodno je podsticati kreiranje novih prilika za zapošljavanje za mlade generacije koje su ključne za oporavak od trenutne ekonomske krize. Klubovi za traženje posla se smatraju najboljom evropskom praksom kao program traženja posla za mlade nezaposlene osobe (izvor: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects).

Jedna od zemalja u kojoj Klubovi jako uspješno funkcionišu na veoma otvorenom i participativnom principu je Italija, u kojoj su Klubovi otvoreni 2013. godine kao vid društvenog eksperimenta s ciljem da se pomogne pojedincima da zajedno traže posao, unoseći dosta truda i entuzijazma otvoreno je više od 400 Klubova za traženje posla širom Italije. Najbolje rezultate u smislu zapošljavanja  ima opština Milano u kojoj je više od 60% od 207 učesnika pronašlo posao u roku od 3 mjeseca. Sav trud je postignut volonterskim radom osnivatelja, grupe partnera bez ijednog eura od učesnika Klubova, bez marketinga ili profiliranja učesnika. Sve je učinjeno na neprofitni način, i čak i danas djeluju besplatno. Specifičnost Klubova je da je učešće otvoreno apsolutno svima, bez ikakvih uvjeta, besplatno, a domaćin Kluba također može biti bilo koja javna ili privatna organizacija (škola, općina, kompanija, udruženje itd) koja ima prostor za 10 -15 osoba, sa stolovima i stolicama. 

Program Kluba uvijek vodi certificiran trener, stručnjak koji je posebno obučen da koristi metode odnosno vještine koordiniranja grupom i podrškom učesnicima u njihovoj potrazi za poslom. Obuka trenera je također otvoren proces, tako da svi pojedinci koji imaju iskustva u radu sa grupama se mogu prijaviti i proći obuku kako bi postali dio tima trenera. 

Više informacija o Klubovima za traženje posla u Italiji je dostupno na sl.linku:https://www.job-club.it/ 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske je 2012. pokrenuo program Kluba za traženje posla kao jednu od aktivnih mjera za dugoročno nezaposlene mlade, a koristeći resurse službi za zapošljavanje pomogao u obuci savjetodavaca i podršci da adekvatno provode program. Prema sličnim principu djeluju Klubovi i u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Crnoj Gori. U dosadašnjem radu Klubovi su obuhvatili 8197 mladih, od čega se 3605 zaposlilo. Unatoč statističkim pokazateljima, izazova u radu Klubova ima mnogo, a uglavnom se odnose na nezainteresovanost ciljne grupe, kao i nedostatak mogućnosti za zapošljavanje mladih koje su neophodne da bi program dao rezultate. Projekat YEP je stoga inicirao online platformu www.berzarada.ba kojom omogućava unos oglasa i mogućnosti od strane zaposlenika službi, ali i drugih pojedinaca, koje se mogu koristiti u radu kako Kluba tako i savjetodavnom procesu.  

 

 

 

Druge objave u kategoriji