Search

Javna rasprava o nacrtu Strategije zapošljavanja Republike Srpske u Banja Luci – socijalno preduzetništvo ulazi u Strategiju

Danas su u Banja Luci, u organizaciji Ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske održane javne rasprave na temu Nacrta Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova RS i Nacrta Strategije zapošljavanja Republike Srpske 2016 – 2020. Podršku realizaciji javnih rasprava pružila je Vlada Švajcarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u sklopu uspostavljanja šire strateške saradnje YEP-a sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Strategija zapošljavanja je iznimno važan dokument koji za naredni četverogodišnji period predviđa veliki broj intervencija u oblastima pravnog okvira (naročito povezanost sa sistemom obrazovanja), poslovnog okruženja i zapošljavanja u privredi te podrške preduzetništvu i socijalnom preduzetništvu.

160610_Strategija_Zaposljavanja_RS_BL_04

Interes značajnog broja aktera naročito su izazvale planirane mjere u oblastima zapošljavanja najranjivijih grupa, unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja u ruralnim i nerazvijenim sredinama, podrška otvaranju novih privrednih subjekata i unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanje kroz podsticanje investicija.

Značajan doprinos diskusiji dali su predstavnici Udruženja nezaposlenih (koji su sporili kvalitetnost podataka koji se nalaze u strategiji) i dva udruženja djece poginulih boraca RS (a rasprave su se vodile u smijeru pružanja ozbiljnije podrške kod pokretanja vlastitog biznisa, mogućnostima povezivanja više primalaca ove aktivne mjere itd). Kao tema od naročite važnosti, u toku diskusije izdvojilo se socijalno preduzetništvo o čemu su više govorili predstavnici Inovacionog centra Banja Luka (sa posebnim fokusom na učeničke prakse i razvoj poslovne ideje), udruženja Most iz Gradiške (akcentirajući problem vođenja mladih preduzetnika ka uspješnom poslovanju) i Omladinskog komunikativnog centra (koji su akcentirali značaj mentorstva u svukupnom sistemu samozapošljavanja). Naročito je podvučena važnost definisanja načina za efikasnu podršku socijalnom preduzetništvu, uspostavljanje sistema mentorstva novim preduzetnicima te definisanja samog pojma i kriterija za status socijalnog preduzeća u Republici Srpskoj. U ovom kontekstu, socijalno preduzetništvo je izdvojen kao iznimno važan koncept za integraciju najranjivijih grupa na tržište rada.

U toku diskusije, predstavnik Projekta zapošljavanja mladih, Ranko Markuš naveo je da “javne službe za zapošljavanje treba osloboditi od dužnosti administracije evidencije za zdravstveno osiguranje, ali to, imajući u vidu veliki broj različitih prava koja ove službe administriraju, neće bitno uticati na smanjenje obima administrativnog posla u javnim službama za zapošljavanje. Neophodno je mapirati sva prava koja se ostvaruju preko Zavoda za zapošljavanje, a institucije obavezati da razmjenjuju podatke (…) U realizaciji Strategije zapošljavanja, značajnu ulogu treba imati Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, a Strategija treba omogućiti efikasan nastavak reforme ove službe, primarno razdvajanje savjetodavne i funkcije posvećene vođenju evidencija. (…) Buduće preduzetnike potrebno je identifikovati kroz proces savjetovanja, te na taj način aktivne mjere zapošljavanja učiniti efikasnijim. Jako je bitno izbjegavati preduzetništvo iz nužde, koje niti ima potencijal opstanka, niti rasta, razvoja i novih zaposlenja.

U zaključcima je dogovoreno da socijalno preduzetništvo uđe u strategiju kao jedna od mjera. Posjećamo, današnja rasprava u Banja Luci prvi je od ukupno 6 javnih rasprava koje su zakazane u regionalnim centrima RS. Potpuni raspored javnih rasprava: 

Ред.број мјесто локација датум вријеме
1. Бањалука

Нацрт Закона о мирном рјешавању радних спорова

Инцел – Сала Републичког инспектората-ул. Вељка Млађеновића 10.06.2016.г 10,00 часова
1. Бањалука

Нацрт Стратегије запошљавања РС 2016/20.

Инцел – Сала Републичког инспектората-ул. Вељка Млађеновића 10.06.2016 12,00 часова
2. Источно Ново Сарајево

Нацрт Закона о мирном рјешавању радних спорова

Центар за културу 14.06.2016. 11,00 часова
2. Источно Ново Сарајево

Нацрт Стратегије запошљавања РС 2016/20.

Центар за културу 15.06.2016. 10.00 часова
3. Требиње

Нацрт Закона о мирном рјешавању радних спорова

Скупштинска сала 16.06.2016 10,00 часова
3 Требиње

Нацрт Стратегије запошљавања РС 2016/20.

Скупштинска сала 17.06.2016 10,00 часова
4. Добој

Нацрт Закона о мирном рјешавању радних спорова

Скупштинска сала-Дом војске 20.06.2016. 10,00 часова
4. Добој

Нацрт Стратегије запошљавања РС 2016/20.

Скупштинска сала-Дом војске 21.06.2016. 10,00 часова
5. Бијељина

Нацрт Закона о мирном рјешавању радних спорова

Скупштинска сала 22.06.2016. 10,00 часова
5. Бијељина

Нацрт Стратегије запошљавања РС 2016/20.

Скупштинска сала 23.06.2016. 10,00 часова
6. Приједор

Нацрт Закона о мирном рјешавању радних спорова

Кино сала

   

24.06.2016.    10,00 часова
6. Приједор

Нацрт Стратегије запошљавања РС 2016/20.

Кино сала 24.06.2016.    12,00 часова

 

Svi koji su zainteresovani za javne rasprave ili žele da se upoznaju sa materijalom, to mogu uraditi na sljedećem linku. Projekat zapošljavanja mladih nastavit će i u narednom periodu stratešku saradnju sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, imajući u vidu ključne nadležnosti ali i spremnost ovog ministarstva za saradnju u zajedničkom rješavanju problema i smanjenju stope nezaposlenosti u Republici Srpskoj.

Druge objave u kategoriji