Search

Obuka Javnih službi za zapošljavanje za kreiranje Info paketa!

Projekat zapošljavanja mladih u sklopu svojih aktivnosti na unapređenju usluga koje javne službe za zapošljavanje pružaju svojim klijentima je razvio e-biro, moderni online alat koji je razvijen u skladu sa najnovijim trendovima u radu evropskih pa i svjetskih praksi u radu sa nezaposlenima. Alat je dostupan na www.berzarada.ba. U sklopu e-biroa savjetodavci će biti u mogućnosti kreirati INFO PAKET  koji trenutno razvija YEP, te će u svakom trenutku moći objaviti korisnu informaciju ili mogućnost za nezaposlene koji su u procesu savjetovanja.

Potreba za kreiranje Info paketa je proizašla zbog malog broja mogućnosti koje savjetodavci mogu da ponude nezaposlenima, dok sa druge veliki broj informacija nikada ne dođe do njih. Do sada je objavljeno 29 Info paketa, kroz koje se prikupilo i nezaposlenim licima proslijedilo na stotine informacija, na veliki broj njih su se nezaposleni prijavljivali. Jedna od YEP priča o uspjehu je upravo vezana za djevojku koja je pronašla zaposlenje uz pomoć informacija iz Info paketa.

Zbog velikog interesa Projekat zapošljavanja mladih organizuje dvodnevnu radionicu o savjetovanju mladih i razvoju info paketa za nominovane zaposlenike (13) javnih službi za zapošljavanje kako bi se fasilitirao prenos znanja za kreiranje info paketa. Radionica će se održati u Trebinju u periodu od 28. do 29.augusta 2014.godine. Nakon radionice zaposlenici javnih službi za zapošljavanje preuzimaju obavezu učešća u kreiranju Info paketa putem e-biro aplikacije.

YEP i na ovaj način daje doprinos razvoju službi za zapošljavanje, jačanju savjetodavne funkcije i razvoju savremenih alata, koji se po prvi put javljaju u Bosni i Hercegovini.


Zainteresovani ste za kurs engleskog jezika u Banja Luci? Ove i brojne druge prilike potražite u aktuelnom YEP info-paketu.

Druge objave u kategoriji