Search

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U YEP INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA BRČKO DO 16.11.2021.

Želiš ojačati vlastite poduzetničke vještine?

Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?

Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?

Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima?

 prijavi se na:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA BRČKO

Uvodne informacije

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske,  a koji su u periodu 2018.-2020. godine u saradnji sa preko 40 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje  u BiH realizirali YEP/IMPAKT inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavljaju realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta preduzetnika i malih preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP/IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT, Vlade Brčko distrikta BiH i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2020. i 2021. godini realizira se program YEP inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvati program preduzetničke obuke za do 35 učesnika sa područja Brčko distrikta BiH te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za ukupno do 8 novih poslovnih poduhvata na području Distrikta u ukupnoj realizaciji Programa.  Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva  YEP inkubator poslovnih ideja 2021 – Grupa 3. 

Opis programa

YEP inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

 1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
 2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
 3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 9.000 KM (osnovni iznos granta dodatno sufinansira ZZZBDBIH) za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do 4 poslovne ideje na području Brčko distrikta BiH u okviru Grupe 3).
 4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim preduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika, Investicijska fondacija Impakt i predstavnici Vlade Brčko distrikta BiH i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku isključe bilo kojeg preduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Ko može aplicirati za program?

 • Fizičko lice sa prebivalištem na području Brčko distrikta BiH.
 • Vlasnici postojećih biznisa sa sjedištem na području Brčko distrikta BiH koji su registrovani u 2020. godini i 2021. godini zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Dodatno, potrebno je

 • Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu preduzetničke djelatnosti ili privrednog društva, sa minimalno jednim zaposlenim. U slučaju start up biznisa neophodno je da se realizacijom projekta osigura zapošljavanje najmanje jedne osobe na period od 6 (šest) mjeseci.
 • Da aplikant pripada jednoj ili više ciljnih grupa kako je navedeno ispod.
 • Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovnom aktivnošću.
 • Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.
 • Da aplikant nije aplicirao/koristio sredstava u okviru Programa samozapošljavanja Brčko distrikta BiH u 2020. godini koji je usvojen na 125. vanrednoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH održanoj 28. oktobra 2020. godine, broj predmeta:13-002600/20, broj akta: 01.11-1161DS-009/20 od 28.10.2020.godine.

Ciljne grupe:

 • Nezaposlena lica koja aktivno traže zaposlenje u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i sa prebivalištem na području Brčko distrikta BiH;
 • Zaposleni sa prijavljenim mjestom boravka na području Brčko distrikta BiH, a koji bi željeli  da pokrenu vlastiti biznis;
 • Vlasnici postojećih biznisa sa sjedištem na području Brčko distrikta BiH koji su registrovani  u 2020. i 2021. godini  zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Propozicije učešća u Programu

Za učešće u YEP Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start up biznisa koji su registrovani u 2020. i 2021. godini. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: privredno društvo uz obavezu zapošljavanja zaposlenika i samostalni preduzetnik.

Također, u Programu ne mogu učestvovati zaposlenici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Vlade Brčko distrikta BiH i članovi njihovih užih porodica (majka, otac, očuh, maćeha, brat, sestra, suprug/a, dijete, djed i baka), niti korisnici koji su ranije podržani kroz Program YEP inkubator poslovnih ideja, izuzev osnivanja potpuno novih poslovnih poduhvata.

Ograničenja u vezi privrednih oblasti iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i slično), kao i djelatnosti kockanja i klađenja. Također, u javnom pozivu ne mogu učestvovati privredni subjekti:

 1. registrovani u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH i Zakonom o mjesnim zajednicama u Brčko distriktu BiH;
 2. registrovani u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Brčko distrikta BiH upisani u područje R Djelatnost kockanja i klađenja, oblast 92.00;
 3. javne ustanove;
 4. banke;
 5. visokoškolske ustanove.

Kako aplicirati na Program?

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 16.11.2021. godine. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na zvaničnoj web stranici http://www.vladabdcentral,net/   ili lično na Info pultu Vlade Brčko distrikta BiH.

Uz ispunjeni prijavni formular dostavlja se i kopija rješenja o registraciji – za postojeće biznise.

Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj formi u zatvorenoj koverti, putem protokola Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu (šalter broj 9)  ili putem pošte na adresu:

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu,

Bulevar mira br. 1, Brčko distrikt BiH,

sa naznakom: „Prijava za učešće u programu YEP inkubator poslovnih ideja – Grupa 3“.

Javni poziv ostaje otvoren do 16.11.2021. godine.

Nakon isteka perioda za prikupljanje aplikacija iz ovog Javnog poziva, aplikacije se ocjenjuju s aspekta ispunjenja administratvinih zahtjeva te nepotpune aplikacije neće biti razmatrane i biće odbačene. Po isteku roka za prijave, na osnovu analize prijavnih obrazaca i poslovnih ideja kojima se potencijalni učesnici kandiduju za učešće u Programu, vrši se odabir učesnika narednog koraka Programa – preduzetničke obuke. Odabir učesnika preduzetničke obuke vrši se prema ispunjavanju prethodno navedenih uslova pri čemu će se prednost dati mladima (od 18 do 35 godina starosti), ženama, kao i poslovnim idejama koje u sebi imaju aspekt inovativnosti. Maksimalan broj polaznika obuke po jednoj grupi je 25. Odabir učesnika obuke vrše predstavnici svih partnera u Programu.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti na broj telefona Investicijske fondacije Impakt Sarajevo 033 202 043 kao i e-mail-a info@impakt.ba. Dodatne informacije mogu se dobiti u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na broj telefona: 049 233 661 ili e-mail: poslodavci@zzzbrcko.org, kao i u Odjeljenju za privredni razvoj Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH, na telefon 049 220 289  ili pak putem e-mail-a amra.abadzic@bdcentral.net.

Prijavni formular za učešće u YEP inkubatoru poslovnih Brčko Distrikt se nalazi OVDJE.

Druge objave u kategoriji