Search

PRODUŽEN ROK ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA GRAD ZENICA

Grad Zenica i Investicijska fondacija Impakt obavještavaju zainteresovane postojeće i potencijalne preduzetnike sa područja Grada Zenica da je produžen rok za predaju aplikacija na Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja do 10.septembra 2021.godine.

Želiš ojačati vlastite poduzetničke vještine?

Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?

Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?

Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima?

 prijavi se na:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA

GRAD ZENICA

Uvodne informacije

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske,  a koji su u periodu 2018.-2020. godine u saradnji sa više od 40 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje  u BiH realizirali YEP  inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavljaju realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju poduzetništva i očuvanju radnih mjesta poduzetnika i malih poduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP/IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba.

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT i Grada Zenica u 2021. godini realizirat će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, obuhvatiti program poduzetničke obuke te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za 6 novih poslovnih poduhvata na području grada. Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja poduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja 2021. 

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

 1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
 2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
 3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do 6 poslovnih ideja na području Grada Zenica)
 4. Stručna i mentorska podrška u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim poduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika, Investicijska fondacija IMPAKT i predstavnici Grada Zenica zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku isključe bilo kojeg poduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Ko može aplicirati za program?

 • Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka na području Grada Zenica
 • Organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području Grada Zenica, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih poduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.
 • Vlasnici postojećeg  biznisa koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.)

Dodatno, potrebno je

 • Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu poduzetničke djelatnosti kao osnovne djelatnosti ili dodatne djelatnosti, privrednog društva sa minimalno jednim zaposlenim. U slučaju postojećih biznisa neophodno je da se realizacijom projekta osigura zapošljavanje najmanje jedne osobe na period od šest mjeseci.
 • Da aplikant pripada jednoj ili više ciljnih grupa kako je navedeno ispod.
 • Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovnom aktivnošću.
 • Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.

Ciljne grupe:

 • Nezaposleni;
 • Zaposleni koji bi željeli  da pokrenu vlastiti posao;
 • Organizacije civilnog društva, zainteresovane za angažman u oblasti socijalnog preduzetništva;
 • Vlasnici postojećih biznisa koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.). Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.

Propozicije učešća u Programu

Za učešće u IMPAKT Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start up biznisa ne starijih od 12 mjeseci. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: privredno društvo uz obavezu zapošljavanja zaposlenika, obrt i srodna djelatnost ili druga djelatnost kao osnovna ili dodatna djelatnost, udruženje i/ili zadruga koji posluju prema principima socijalnog poduzetništva  uz obavezu zaposlenja jednog zaposlenika. Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.

Također, u Programu ne mogu učestvovati zaposlenici javnih službi za zapošljavanje, gradskog organa uprave i članovi njihovih užih porodica, kao ni korisnici YEP inkubatora poslovnih ideja kojima je odobrena bespovratna finansijska podrška u 2018/2019 i 2020.godini.

Ograničenja u vezi oblasti ili industrija iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive trgovinske i ugostiteljske radnje te poslovne ideje  koje imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i slično). U oblasti socijalnog poduzetništva, kao referentni dokument koji propisuje vrijednosti, osnovne pojmove i principe socijalnog poduzetništva koristi se Platforma za socijalno poduzetništvo FBiH razvijena od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Kako aplicirati na Program?

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 10.9.2021 godine. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na zvaničnoj web stranici http://www.zenica.ba/   ili lično na Info pultu Grada Zenica.

Uz ispunjeni prijavni formular dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

 • Kopija rješenja o registraciji – za postojeće biznise

Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj formi ili online formi. Pismena prijava se predaje u zatvorenoj koverti i to u pisarnicu Grada  Zenica, sa naznakom „Za učešće u programu Impakt inkubator poslovnih ideja“. U slučaju online prijave, dokumenti se skeniraju i dostavljaju na e-mail: masa.skrbic@zenica.ba sa naznakom: „Prijava za učešće u programu Impakt inkubator poslovnih ideja“.

Nakon isteka perioda za prikupljanje aplikacija iz ovog Javnog poziva, aplikacije se ocjenjuju s aspekta ispunjenja administrativnih zahtjeva te nepotpune aplikacije neće biti razmatrane i biće odbačene.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica, ulica Trg BiH 6, na telefon 032 44 76 91 ili pak putem e-mail-a masa.skrbic@zenica.ba ili na broj telefona: 033 202 043 kao i e-mail-a info@impakt.ba.

Prijavni formular za učešće u Impakt inkubatoru poslovnih ideja Grad Zenica možete preuzeti OVDJE.

Druge objave u kategoriji