Search

Klub za traženje posla Mostar počeo s radom

Služba za zapošljavanje HNŽ-K je ovog mjeseca započela sa provođenjem aktivne mjere Klub za traženje posla u Mostaru. Prva grupa učesnika je kroz radionice sa voditeljicama Kluba, Majom Perić i Šejlom Fejzagić dobila i priliku da kroz saradnju sa Intera Tehnološkim parkom mladima obezbjedi i sticanje IT vještina za traženje posla kroz Job Lab. 

Korištenje svih dostupnih servisa koji mogu nezaposlenima pomoći da se približe tržištu rada je jedan od zadataka Kluba za traženje posla stoga ovakav početak Kluba obećava i dobre rezultate koji će se reflektovati i kroz poziciju Kluba iz Mostara na rang listi svih Klubova koji djeluju pri službama za zapošljavanje.

image-0-02-05-7b25e66e0d23fadce06279a7f75220e11419b6fa34aa3db6c736e1a4df09ce69-V

Druge objave u kategoriji