Search

Klub za traženje posla Sarajevo: Razgovor sa mladim bankarima

U Birou Centar (JUSZZKS), je jučer u sklopu Kluba za traženje posla održana sesija, razgovor sa mladim bankarima, prezentacija “ProCredit Entry Programme” za  trenutnu prvu grupu učesnika. 

Učesnici Kluba su se mogli upoznati sa ProCredit Bank kao poslodavcem i procesom upošljavanja u ovoj kompaniji. ProCredit Bank je kompanija koja se ne uklapa u standardne kalupe u kojim većina finansijskih kompanija funkcioniše. Prisutnima je rečeno da kompanija njeguje različitosti i da se ProCredit tim sastoji od kreativnih i ambicioznih mladih profesionalaca.

Učesnici Kluba su izrazili veliko interesovanje za prezentaciju i bili su veoma zadovoljni sa korisnim informacijama koje su dobili od uposlenika ProCredit banke. Ovakva prezentacije će održati i u drugim biroima u Kantonu Sarajevo, a kroz Klubove za traženje posla koji rade sa grupama nezaposlenih mladih koji traže posao, tako da iz perspektive poslodavca ProCredit Banke, imaju priliku upoznati već potencijalne kandidate. Upoznavanje nezaposlenih i poslodavaca, naročito onih koji njeguju društveno odgovorno poslovanje je jedan od sastavnih elemenata Kluba, a JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo trenutno ulaže svoje najznačajnije resurse upravo u ovu mjeru. 

procredit centar klub

 

Druge objave u kategoriji