Search

Klubovi za traženje posla uključili 9266 nezaposlenih, od čega 4115 se zaposlilo!

Službe za zapošljavanje pružaju značajnu podršku nezaposlenima putem aktivnih mjera zapošljavanja kao što su Klubovi za traženje posla, individualno savjetovanje i informisanje. 

Klubovi za traženje posla, uspostavljeni zahvaljujući Projektu zapošljavanja mladih (YEP) i Švicarskoj agenciji za razvoj i saradnju SDC pomažu nezaposlenim mladim osobama da usvoje vještine i znanja potrebna za aktivno traženje posla, odrede svoje profesionalne ciljeve i povećaju motivaciju. 

U Klubovima su na izvoru informacija o slobodnim radnim mjestima, zahtjevima za posredovanje, razmjenjuju iskustva sa drugim nezaposlenima koji se nalaze u istoj situaciji i uče kako da konkurišu za posao i predstave se poslodavcu.

Prvi Klub za traženje posla u Bosni i Hercegovini je osnovan u Banja Luci krajem 2010.godine, i to u okviru Biroa Banja Luka za što su iskorišteni postojeći ljudski potencijali Zavoda, i prostori uz prethodnu obuku i didaktičku opremu koju je obezbijedio Projekat. Osam godina kasnije, službe za zapošljavanje raspolažu sa 26 aktivnih Klubova za traženje posla koji svake godine uključe minimalno 1000 nezaposlenih, od čega se u prosjeku 30% njih zaposli u roku od 6 mjeseci od ulaska u ovu mjeru. Ove godine do sada, zaključno sa 31/10/2018 obuhvaćeno je 1247 (812 ž, 65%) učesnika od čega je 355 (231 ž ili 65%) zaposleno, ili 28,5% što je dobar učinak, imajući u vidu da se monitoring vrši 6 mjeseci.

Od samog početka, ukupno je 9226 nezaposlenih mladih uključeno u mjeru Klub za traženje posla, od čega 5629 žena (61%), da bi se njih 4115 zaposlilo, 2478 žena (60%), dakle 44% lica koja su bila uključena u mjeru se zaposlilo što je za ovu vrstu nefinansijske aktivne mjere odličan rezultat. 

Službe koje implementiraju mjeru Klub za traženje posla su:

  • Zavod za zapošljavanje Republike Srpske (Banja Luka, Srbac, Gradiška, Novi Grad, Nevesinje, Zvornik, Modriča, Teslić, Derventa, Doboj, uskoro Istočna Ilidža)
  • JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (omogućeno svim nezaposlenima u Kantonu)
  • JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde
  • JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (Tuzla, Lukavac, Banovići, Kalesija, Živinice, Gradačac)
  • Služba za zapošljavanje HNŽ/K (Mostar)
  • JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona (Cazin)
  • Služba za zapošljavanje SBK/KSB (Travnik, Novi Travnik, Bugojno, Busovača, Fojnica, Jajce)
  • Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta

Svake godine Projekat YEP u cilju podsticanja individualne motivacije savjetodavaca koji vode Klubove za traženje posla, te jačanja timskog i takmičarskog duha organizuje tzv. dodjelu priznanja za izvanredne rezultate Klubovima za traženje posla. Ove godine, 10.12.2018 u sklopu Šestog Foruma službi zapošljavanja će se održati ovaj događaj, a korištenjem rang liste koja prikazuje u kojoj mjeri i koji klub postiže očekivane rezultate. 

 

Druge objave u kategoriji