Search

Kolegijalna razmjena iskustava sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Srbije

Nacionalna Služba za zapošljavanje Republike Srbije – Filijala Beograd danas je domaćin posjete predstavnika Projekta zapošljavanja mladih dr Ranka Markuša, rukovodioca Projekta i gđe Mia Hadžiahmetović, više stručne saradnice za upravljanje ljudskim resursima. Cilj posjete je razmjena iskustava u odnosu na prakse u radu javnih službi za zapošljavanje sa posebnim fokusoma na sljedeće teme:

  • Upoznavanje sa procesom rada Filijale Beograd, biroa i službi;
  • Savjetodavni procesi i alati (informativni seminari, individualno i grupno savjetovanje, individualni planovi zapošljavanje itd.);
  • Klubovi za traženje posla (metodologija, način funkcionisanja, upućivanje nezaposlenih, formiranje grupa, mjerenje učinaka itd.);
  • Sistem obuke za zaposlene u NSZ i evaluacija (ko, kada i kako provodi obuke, certificiranje, mjerenje efekata i impakta obuka i sl.);
  • Saradnja i usluge za poslodavce.

posjeta NSZ (4) posjeta NSZ (14)

O svim ovim temama razgovarano je sa direktorom Filijale za grad Beograd, g.Dobrosavom Marićem, njegovim zamjenikom Sinišom Kneževićem, te sa načelnicom Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere Dušicom Lukić, načelnicom Odjeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove, Natašom Jovanović i načelnicom Odeljenja za programe zapošljavanja i preduzetništvo  Vesnom Živković-Kostić.

Također je bilo govora o planiranoj studijskoj posjeti zaposlenika javnih službi za zapošljavanja iz BiH koja će, kako je planirano biti organizovana u narednom periodu u sklopu aktivnosti Projekta zapošljavanj mladih, uz podršku Vlade Švajcarske. 

0-02-04-dbac89601e3c1d9de06200524d10544b7ac149d40ef01b53b359a3bba5f279a7_full

Druge objave u kategoriji