Search

Koliko mladi koriste mogućnosti YEP info paketa?

U februaru 2014.godine Projekat zapošljavanja mladih je krenuo u realizaciju jednog od zaključaka sastanka voditelja Klubova za traženje posla na kojem su se tražile dodatne mogućnosti i prilike koje bi Klubovi nudili mladima, osim savjetodavne podrške u traženju posla.  Kreiran je INFO PAKET koji nudi sedmični pregled otvorenih mogućnosti za volontiranje, praksu, stažiranje, stipendiranje, sezonske poslove na koje svi mladi mogu aplicirati i time postati konkurentniji na tržištu rada.

Kao i sve mjere koju YEP uvodi i ova se mjeri rezultatima i konkretnim učincima na zapošljavanje ili aktivaciju mladih. S tim u vezi, nakon sprovedenih radionica u 6 pilot lokacija (Klubova za traženje posla), sprovedeno je istraživanje (telefonsko i/ili online anketiranje) kojim se došlo do sljedećih rezultata:

  • Ukupno je realizirano (pripremljeno i poslano) 21 broj sedmičnog info paketa sa ukupno 605 informacija (28,8 informacija/sedmici).
  • Od učesnika radionica njih 73% ponekad ili redovno čita info paket
  • 40% mladih Info paket dobiva putem Facebook-a i e-maila
  • Jedan od alata koji je nastao kroz ovaj projekt je i poseban on line priručnik „Iskoristi mogućnosti“
  • 39% je koristilo i pročitalo priručnik za mlade „Iskoristi mogućnosti“
  • 79% bilo aktivno u preko 100 aktivnosti nakon održane radionice bilo da je riječ o apliciranju na neki program obuke, stipendije, grantova, odlazak na neki skup i sl.
  • 15% volontiralo
  • 24,7% apliciralo na neki program obuke, 19 prošlo ili još uvijek prolazi obuku.

U komentarima mladi su naveli kako im je radionica “Iskoristi mogućnosti” održana u Klubu za traženje posla bila motivirajuća u smislu da su se nakon toga više aktivirali, ali i da pozitivnije gledaju na trenutnu situaciju i imaju više nade, samopouzdanja u procesu pronalaska zaposlenja. Međutim smatraju da je najveći izazov za YEP kako zainteresirati mlade i predlažu više promocije Klubova za traženje posla i drugih usluga i mjera koje se nude za mlade tražioce posla u svim medijima.

(foto: Klub za traženje posla Banja Luka)

 

 

 

Druge objave u kategoriji