Search

Konaković i ambasadorica Švicarske: Nezaposlenost mladih i zagađenost zraka su prioriteti

Ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini Andrea Rauber Saxer predala je danas dokument Strategije saradnje Švicarske sa BiH za period 2017-2020. godine premijeru Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću.

“Švicarska i Bosna i Hercegovina sarađuju već 20 godina. Poseban akcent u Švicarskom programu saradnje stavljen je na zapošljavanje mladih, preciznije na tzv. klubove za traženje posla. Oni bi im trebali pomoći da pronađu posao, a upravo je to mladima od presudnog značaja da se aktivno uključe u razvoj svoje zemlje”, istakla je ambasadorica Saxer.

Podsjetila je premijera Konakovića kako je prije pet godina Vlada Švicarske donirala opremu za Trebevičku žičaru, ali da ona i dalje stoji u kampu na Butmiru u prostorijama EUFOR-a koji insistira da se ona izmjesti.

“S obzirom na vrijeme koje je prošlo, u interesu nam je da se ova oprema što prije izmjesti, jer prema mišljenima stručnjaka ona je već zastarjela i neupotrebljiva”, naglasila je ambasadorica Saxer.

Premijer Konaković je pojasnio da to pitanje nije u nadležnosti Kantona Sarajevo, ali da će razgovarati sa novoimenovanim gradonačelnikom Grada Sarajeva Abdulahom Skakom, kako bi se što prije pronašlo adekvatno rješenje.
Na sastanku je bilo riječi o zagađenosti zraka, jednom od problema s kojim se nažalost susreću brojni evropski gradovi.

“Sarajevo zbog svog geografskog položaja i činjenice da je smješteno u kotlini već dugi niz godina ima problem sa maglama i smogom, zbog čega Vlada Kantona Sarajevo poduzima kratkoročne i dugoročne mjere, ali je ovaj problem nemoguće trajno rješiti”, rekao je premijer Konaković.

Po njegovim riječima, pojačan je inspekciji nadzor i kontrola kvaliteta svih vrsta ogrjeva koji naši građani koriste za loženje, izdaju se dozvole za gradnju novih objekata koji će se zagrijavati ekološki prihvatljivim energentima.

“U planu je izgradnja toplovoda iz Kaknja, a zajedno sa UNEPO-m (Program Ujedinjenih nacija za okoliš) radimo na uvođenju manjih kvartovskih kotlovnica koje bi radile na energente po potrebi, a sve s ciljem da se domaćinstva uvedu u sistem i smanji broj kućnih ložišta, a time i zagađenje zraka”, pojasnio je premijer Konaković.

Potcrtao je da je Vlada Kantona Sarajevo ozbiljno pristupila ovom problemu, te najavio da će za realizaciju većih projekata iz oblasti zaštite čovjekove okoline aplicirati na evropske fondove.

Ambasadorica Saxer obavjestila je da u maju dolazi delegacija iz švicarskog kantona Glarusa te pozvala premijera da organizuju zajednički sastanak na kojem bi razmijenili iskustva i informacije, što je on sa zadovoljstvom prihvatio.

Izvor: Klix

Druge objave u kategoriji