Search

Konferencija o rastu zaposlenosti i 5. Forum o zapošljavanju mladih trasiraju put oporavka

„Konferencija o rastu zaposlenosti – na putu ka oporavku“ i 5. Forum o zapošljavanju mladih u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Svjetske akademije umjetnosti i nauke (World Academy of Art and Science), uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), održana je jučer u Sarajevu. Domaćini konferencije su bili Zlatko Lagumdžija, Ministar vanjskih poslova BiH, Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Garry Jacobs, direktor Svjetske akademije nauka i umjetnosti. Konferenciji i Forumu je prisustvovalo preko 150 gostiju, među kojima Peter Sorensen, šef EU delegacije, Donato Kiniger Passigli, Međunarodna organizacija rada – odjeljenje za saniranje prirodnih nepogoda, Joseph Guntern, direktor Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC, Yuri Afanasijev, rezidentni koordinator UN u BiH, Goran Svilanović, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), Libor Krkoška, direktor Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), te mnogi drugi.

Pozdravljajući učesnike konferencije ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija je kazao da su pripreme za njeno održavanje počele prije nekoliko mjeseci, neposredno nakon što je EU donijela dokument o novom pristupu prema BiH u kojem je najavljen paket za reformu, ali su u maju poplave pogodile BiH zbog čega je i promijenjen sadržaj konferencije.

Cilj Konferencije je otvaranje procesa koji će dovesti do formiranja mreže ljudi i zaključaka koji će biti pretočeni u konkretne prijedloge za vlasti u BiH, ali i za regionalne i neke druge inicijative koje bi značile bolje povezivanje s Evropskom unijom, sa posebnom osjetljivošću za pitanja oporavka zemlje nakon elementarnih nepogoda. Tokom konferencije je bilo govora o pripremama za predstojeću donatorsku konferenciju, te je kreiran set preporuka koje će biti poslate svim nivoima vlasti, kako bi bile korištene kao polazna osnova u predstojećem periodu razgovora u Briselu.

Predsjedavajući Vijeća ministra BiH Vjekoslav Bevanda u obraćanju je istakao da je uvjeren da će konferencija ispuniti svoj primarni cilj i poslužiti kao kvalitetna priprema, ali i svojevrsna promocija predstojeće donatorske konferencije za BiH. Na Konferenciji su pozvani svih odgovorni i nadležni da nastave kontinuiran rad na novoj politici EU prema BiH koja se u svojoj osnovi bazira na ekonomskim faktorima i rast zapošljavanja.

Poslije poplava u BiH neophodno je revidirati projekcije ekonomskog rasta za ovu i iduću godinu, koje su govorile o rastu od oko dva posto u ovoj i oko 3,5 posto u 2015. godini. Neovisno o navedenim poteškoćama ekonomski rast, rješavanje ključnih izazova i otvaranje novih radnih mjesta mogu biti postignuti kroz intenziviranje razvoja realnog sektora, efikasnim provođenjem reformi i stvaranjem preduvjeta za jačanje poslovnog ambijenta.

Na Plenarnim dijelovima Foruma je pokazana politička spremnost i odlučnost vlada da se pozabave ovim problemom posebno imajući u vidu da je sitaucija u BiH dodatno komplikovana zbog višestrukih izazova s kojima se zemlja suočava posljednjih 20 godina. Ipak, ukoliko se brzo ne napravi konkretan plan mjera za oporavak od poplava kojima je BiH pogođena, hiljade djece neće krenuti u škole, mnogi radnici će izgubiti posao, a mnoga domaćinstva će dočekati zimu nespremna. Mjere su potrebne hitno, a njihovo donošenje će pokazati da su vlasti odgovorne i suprotno.

Ranko Markuš, rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP), je u izvještavanju Foruma naglasio da nema rasta zapošljavanja bez novih radnih mjesta, a novih radnih mjesta nema bez investicija. Da bi se investicije desile neophodno je u obzir uzeti interne rezerve privrede, kredite, strane direktne investicije, te inovativne pristupe poput garantnih fondova i vaučera. Neophodno da domaće vlasti prestanu da se oslanjaju isključvo na donacije, jer to stvara atmosferu da će neko drugi donieti nezarađeni novac. Za rast zaposlenosti neophodna je aktivna uloga i privatnog i javnog sektora, akademije, a donatori su samo podrška u tom procesu. Naglasio je da je stalno donošenje iste preporuke unaprjeđenja poslovnog okruženja pokazatelj da se zaista malo radi na rješavanju ovog pitanja, a kao rezultat imamo jako nizak priliv stranih investicija, a čak neke od naših kompanija sele u zemlje okruženja.

U zaključnim napomenama, Goran Svilanović, regionalni koordinator RCC je naglasio da je konferencija došla u pravom trenutku, ali da ne treba stati na Bosni i Hercegovini, jer se pitanje oporavka mora posmatrati regionalno. Zaključci konferencije su naglasili nekoliko ključnih prioriteta na kojima će se u narednom periodu raditi, biće osnovana koordinaciona grupa zadužena za njihovo praćenje i implementaciju, a domaće vlasti i međunarodne organizacije biće pozvane da zajedno rade na oporavku i obnovi zemlje.

Galeriju sa Konferencije i Foruma možete pronaći na sljedećem linku., Bilten i zaključci su u pripremi, te će biti objavljeni uskoro.

Druge objave u kategoriji