Search

Konkurs za 120 kadeta u Graničnoj policiji BiH

Granična policija BiH raspisala je konkurs za zapošljavanje 120 kadeta, od čega je planiran prijem njih 100 na mjestu policajac i 20 za mlađeg inspektora.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM KADETA GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

APLIKACIJA/PRIJAVA ZA PRIJEM KADETA GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Portparol Granične policije Sanela Dujković rekla je da je ovo prvi konkurs za prijem kandidata od 2009. godine.

– Granična policija BiH se dugo suočava sa problemom nedostatka dovoljnog broja zaposlenih, a po trenutnoj sistematizaciji nam nedostaje 398 policijskih službenika, među kojima najviše policajaca, i to 244 – istakla je Dujkovićeva.

Prema njenim riječima, u gotovo svim organizacionim jedinicama Granične policije nedostaje određeni broj policijskih službenika. Ona je pojasnila da je upravo zbog toga Granična policija 25. avgusta raspisala javni oglas za prijem novih 120 kadeta, a svi zainteresovani na konkurs se mogu prijaviti u narednih 30 dana.

Kadeti koji budu primljeni na mjesto policajca moraju imati završen četvrti stepen školske spreme, a 20 kadeta koji treba da dobiju čin mlađi inspektor moraju imati šesti stepen obrazovanja – izjavila je Dujkovićeva.

Najveći broj policijskih službenika nedostaje Terenskoj kancelariji Jug – Čapljina, u čije jedinice će nakon školovanja biti raspoređen 51 kadet.

Kandidati koji ispune opšte i posebne uslove pristupiće testiranju koje će se sastojati od testova opšteg znanja i fizičke sposobnosti, te ljekarskog pregleda uključujući psihotest i intervjue.

– Ovim će se i podmladiti sastav Granične policije, jer tu ima određen broj ljudi koji bi uskoro trebalo da idu u penziju. Nova radna snaga potrebna je i na graničnim prelazima gdje tokom ljeta prelazi veliki broj turista, kako bi se smanjilo čekanje – ističu stručnjaci.

Poslije sprovedene konkursne procedure odabrani kadeti za prvi nivo pristupa za čin “policajac” proći će osnovnu obuku u trajanju od 12 mjeseci u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Takođe će obuku u trajanju od četiri mjeseca proći i 20 kadeta za drugi nivo pristupa za mlađe inspektore.

Nakon osnovne obuke kadeti će biti primljeni na probni rad, 12 mjeseci, u organizacione jedinice Granične policije BiH, a od dana zasnivanja radnog odnosa biće obavezni ostati u radnom odnosu u Graničnoj policiji BiH.

Izvor: YEP, Granična policija, Glas Srpske

Druge objave u kategoriji