Search

KONKURS za upis kandidatkinja na besplatnu dvomjesečnu edukaciju za profesionalnu dadilju

entar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ Sarajevo uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje i Muslim Aid-a, raspisuje:

KONKURS za upis kandidatkinja na besplatnu dvomjesečnu edukaciju za profesionalnu dadilju

Postanite profesionalna dadilja, koja de imati kompetencije za pronalazak zaposlenja i svojim radom sa djetetom poticati njegov/njen pravilan rast i razvoj.

Obuka za profesionalnu dadilju obuhvata 78 sati teoretske i praktične nastave u oblastima:

o Psihologija

o Pedagogija

o Vježbe prve pomodi i prepoznavanje znakova bolesti

o Zdrava ishrana djece i priprema jednostavnih jela i dječije hrane

o Fizička sigurnost djeteta

o Odnos dadilje i roditelja.

Nastavu de držati iskusne predavačice, stručnjakinje iz navedenih oblasti. Po završetku obuke polaznice de dobiti certifikat kojim se potvrđuju stečene kompetencije, te prema ostvarenim rezultatima naše preporuke za angažman.

Obuka de se realizirati od novembra do decembra 2014. godine u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedida 122 u Sarajevu. Nastava de se održavati dva puta sedmično u poslijepodnevnim satima. Polaznice su oslobođene pladanja kotizacije za učešde na kursu.

Uvjeti:

minimalno SSS, starost 20-45 godina

Posebna pažnja pri razmatranju prijava bit de posvedena nezaposlenim osobama iznad 30 godina, samohranim majkama i osobama sa završenom samo SSS.

Prijave putem online formulara ili lično na adresu: Džemala Bijedida 122, Sarajevo, do 12 sati 26.oktobra 2014. godine. Sve prijavljene osobe će biti pozvane na intervju.

Broj mjesta je ograničen. Pitanja i dodatna pojašnjenja pošaljite putem e-maila: belma@nahla.ba. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Druge objave u kategoriji