Search

Kozarić: Makroekonomski gledano nezaposlenost je naš najveći problem

Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić kazao je da je prvi kvartal ove godine počeo pokazivati blagi oporavak u BiH, ali, nažalost, desile su se poplave i projekcije koje su bile za 2014. biće korigovane.

“Nažalost, to je tako. Projekcija rasta bila je 2,6 posto, a sada je nova projekcija za 2014. 0,7 posto. Ekonomski rast u prošloj godini bio je 1,6 posto. Dakle, imamo pad privredne aktivnosti zbog nepogoda. Također, imali smo rast industrijske proizvodnje 6,4 posto početkom godine i vjerovatno će doći i tu do pada, zatim, imali smo stopu nezaposlenosti 27,5 posto, a znamo da su u poplavljenim područjima ugrožene desetine hiljada radnih mjesta. Deficit tekućeg računa bio je na razini 5,5 posto GDP-a i mislim da će se ovo odraziti i na izvoz, direktna strana ulaganja su u padu za prvi kvartal, devizne rezerve su stabilne, one rastu, što je jedan od apsurda. No, suština je da je rast 0,7 posto i da ćemo tek 2015. moći računati na rast više od dva posto. Ova godina će biti složena i teška, zato je jako bitno da ova donatorska sredstva što prije dođu. Nisam baš optimist za ovu godinu kako ćemo je provesti, ali desila se viša sila”, rekao je Kozarić.

Na upit jesu li nepogode uticale i na usporavanje kreditnog rasta, guverner je rekao:

“Krediti su u zadnjem kvartalu porasli 3,4 posto, tako da imamo blagi kreditni rast. NPL-ovi (nenaplativi krediti) su početkom godine bili 15,1 posto i naše su procjene da bi mogli porasti do 20 posto. Zbog ovih problema sa poplavama fizičke osobe i pravni subjekti vjerovatno neće uspjeti na vrijeme otplaćivati rate kredita. Mislim da je dobrodošla odluka agencija za uvođenje moratorija na otplatu kredita na godinu, kako bi relaksirale tu situaciju kod otplate kredita fizičkih osoba i pravnih subjekata, a imamo i obećanja da će kreditna aktivnost biti pojačana u ovom periodu kada su u pitanju ljudi ugroženi poplavama”, kaže Kozarić.

Kozarić, ističe da je za BiH, makroekonomski gledano, nezaposlenost najveći problem.

“Stopa nezaposlenosti od 27,5 posto najveća je u regionu. Poseban problem je nezaposlenost mladih, 60 posto mladih ne radi, dakle, svaki treći ima posao. Ko god od oktobra bude na poziciji, moraće se energičnije baviti rješavanjem ovog problema”, rekao je Kozarić.

Prema njegovim riječima, to je problem koji traži dugoročan pristup, strategiju određene projekcije, koji prije svega traži političku stabilnost, što će privući i investitore, jer smo sad na 130 i nekoj poziciji po atraktivnosti za investitore.

“Reformski zakoni, koji jesu bolni, moraće se usvojiti. Neće biti lako, valja se dogovoriti sa svim zainteresovanim”, naglasio je guverner CBBiH Kemal Kozarić.

(FENA)

Druge objave u kategoriji