Search

Prvi online centar za obuke javnih službi za zapošljavanje

Danas je puštena u rad web stranica znanje.berzarada.ba – prvi online resursni centar za javne službe za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, a koju je razvio Projekat zapošljavanja mladih uz podršku Vlade Švicarske. Svrha online resursnog centra je da se omogući moderan pristup u osposobljavanju i usavršavanju zaposlenika javnih službi za zapošljavanje s ciljem povećanja njihovih kapaciteta, a kako bi odgovorili potrebama tržišta rada, te reformisali svoje usluge.

Ova stranica predstavlja skup svih dostupnih materijala vezanih za razvoj kapaciteta službenika javnih službi za zapošljavanje. Materijali za obuke, video materijali, analitički dokumenti, studije slučaja, kolegijalne procjene, razmjene iskustava, uputstva za rad opštinskih biroa, nude stručnjacima u javnim službama za zapošljavanje (JSZ) prije svega alate za učenje i informacije o oblastima koje ih zanimaju.

Usluge koje će se pružati kroz znanje.berzarada.ba su:

  1. Prilagođene obuke namijenjene zaposlenicima javnih službi za zapošljavanje sa svim materijalima za obuku
  2. Usluge profesionalnog razvoja za zaposlenike javnih službi za zapošljavanje kroz online coaching
  3. Kontinuirani razvoj kompetencija zaposlenika koji se bave aktivnostima osposobljavanja (interni treneri službi)

Obuke su usko vezane za kompetencijski okvir na čijem razvoju YEP radi u okviru Reformskog paketa. Ključna ideja je da se cijeli sistem razvoja kapaciteta stavi u jedan kvalitetan okvir, te da službenici prolaze obuke koje im zaista trebaju i sa kojima će unaprijediti kvalitet obavljanja svojih funkcija na radnom mjestu. Također, nakon svake organizovane obuke materijali će biti dostupni bez vremenskog ograničenja, pa je ovo i poziv pružaocima obuka da svoje materijale koje su već koristili u obukama službi za zapošljavanje postavljaju na ovaj portal.

Kontinuirano osposobljavanje zaposlenika JSZ doprinosi boljoj kvaliteti usluga i mjera zapošljavanja koje mogu imati snažan uticaj na bolju situaciju nezaposlenih lica na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Putem ove stranice, zaposlenici JSZ će preuzimati materijale neophodne za praćenje i pripremu za obuke, a prvi materijal koji je dostupan se odnosi na dva programa obuke:

  • Sistem upravljanja dokumentima koji se uvodi u Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i
  • Uvodna obuka za primjenu novih metoda rada i Uputstva za rad opštinskih biroa.

znanje.berzarada.ba je usluga razvijena u okviru aktivnosti portala berzarada.ba, na čijem YEP radi uz podršku javnih službi za zapošljavanje već duži vremenski period i na kojoj u svakom trenutku ima dostupno preko 300 mogućnosti za mlade, a po uzoru na Garanciju za mlade.

Druge objave u kategoriji