Search

Lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju!

Danas, 1.4.2019. godine je u organizaciji Međunarodne organizacije rada (ILO), u Sarajevu, održana konferencija pod nazivom „Lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju!“. U okviru konferencije predstavljeni su rezultati rada 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja su u posljednje dvije godine bila podržana bespovratnim sredstvima ILO/EU. Posjećamo, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, je inicijator i/ili učesnik u dva lokalna partnerstva: Banja Luka i Novi Grad Sarajevo i dao je značajan doprinos realizaciji aktivnosti ovih LPZ u prethodnom periodu.

U Banjoj Luci, YEP je u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Banja Luka, Gradom, Zavodom za zapošljavanje RS, Caritasom Švicarske i drugim akterima pokrenuo oglednu urbanu farmu u naselju Motike. U okviru ove farme provode se intenzivne aktivnosti uzgoja povrtlarskih i voćnih kultura te uzgoja pčela/proizvodnje meda. Slična aktivnost realizovana je kao podset aktivnosti LPZ Novi Grad u okviru kojeg je pokrenuto urbano ogledno dobro Mojmilo u okviru JP LOKOM d.o.o.

Na današnjem događaju još jednom je demonstriran potencijal lokalnih partnerstava za zapošljavanje za kreiranje novih radnih mjesta te integracije nezaposlenih na tržište rada. YEP i u narednom periodu nastavlja podršku lokalnim partnerstvima za zapošljavanje daljim razvojem modela sa fokusom na održivost ovog koncepta saradnje među akterima u lokalnoj zajednici.

Druge objave u kategoriji