Search

Lokalne inicijative: Pripreme za sadnju aronije u Čajniču

YEP tim je juče, 05/08/2014 boravio u posjeti partnerskom Udruženju poljoprivrednih proizvođača opštine Čajniče koje u sklopu programa YEP lokalnih inicijativa implementira projekat „Do sigurnog zaposlenja mladih kroz organski uzgoj aronije“.

Projektne aktivnosti su otpočele 1. maja ove godine a u prva tri mjeseca implementacije, organizacija je prema planu informisala sve zainteresirane u lokalnoj zajednici o mogućnosti učešća u projektu, provela jednodnevnu obuku o organskom uzgoju aronije za 36 zaineresiranih poljoprivrednih proizvođača, raspisala poziv za učešće u projektu te preuzela uzorke tla od 11 prijavljenih učesnika. Konačna odluka o odabiru 4 direktna korisnika će biti donesena u toku ovog mjeseca nakon primitka rezultata analize uzoraka tla. Za ove korisnike, udruženje će osigurati sadnice aronije i druge potrebne materijale za njen uzgoj (sistem za navodnjavanje, zaštitne mrežice, itd.). Nabavka navedenih materijala će biti provedena odmah po odabiru korisnika (septembar) nakon čega će se pristupiti sadnji (oktobar).

Obuka o uzgoju aronije

(Sa obuke o uzgoju aronije)

Iskustva iz dosadašnjeg toka realizacije aktivnosti ukazuju da za uzgoj aronije u Čajniču postoji veliki interes – sudeći prema broju učesnika na jednodnevnoj edukaciji. Međutim, broj prijava za učešće (11) je ispod očekivane procjene (20). Imajući u vidu da se radi o kulturi novoj za ovaj kraj, značajan broj potencijalnih korisnika se ipak odlučio da sačeka sa ovakvom odlukom. U udruženju očekuju da će ovogodišnja 4 zasada u narednoj godini generisati puno veći interes, obzirom da će se značajan broj mladih direktno uvjeriti u mogućnosti uzgoja ove kulture.

U toku posjete, YEP tim je obavio razgovor i sa Načelnikom opštine Čajniče, gospodinom Goranom Karadžićem, koji je izrazio čvrstu podršku implementaciji ovog i drugih konkretnih projekata. Prema riječima Načelnika,opština Čajniče je, u sklopu svojih mogućnosti, otvorena za saradnju i pružanje podrške projektima zapošljavanja.

IMG_20140805_130643

(jedna od parcela koja konkuriše za uzgoj aronije kroz projekat)

 

Druge objave u kategoriji