Search

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banja Luka: Sinergijom aktivnosti ka inovativnim pristupima aktivacije nezaposlenih

Danas je u Banjoj Luci održan sastanak Upravnog odbora Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Banja Luka, kojem su prisustvovali partneri – sudionici ovog partnerstva te pomoćnik ministra za poljoprivredu Republike Srpske g. Boris Pašalić. Teme sastanka su rebalans budžeta, izvještaj o provedenim aktivnostima  do juna kao i povratne informacije koordinatora za rad sa korisnicima projekta.

U Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Banja Luka i projektu Urbane poljoprivrede, učestvuju Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Grad Banja Luka, UG Argonet, Mushrooms d.o.o., Caritas Švajcarske i Projekt zapošljavanja mladih (YEP) koji je uz podršku Vlade Švajcarske i inicirao uspostavu Lokalnog partnerstva. 
Sudionici ovog Lokalnog partnerstva za zapošljavanje uveliko rade na implementaciji Projekta Urbana poljoprivreda čiji će rezultati biti zapošljavanje  korisnika za koje su predviđeni razni vidovi podrške kao što su obuke, mentorstvo, finansijska podrška. Početna obrada oglednog poljoprivrednog dobra (oranje) na lokaciji Motike u Banja Luci je završena, a poljoprivredno zemljište površine 2 ha je podijeljeno na na individualne parcele i sadnju odabranih kultura.  Posao će dobili 20 nezaposlenih lica sa evidencije biroa direktno na gazdinstvu koje se uspostavlja, te oko 100 osoba koje će dobiti podršku da se poljoprivrednom proizvodnjom bave na sopstvenom zemljištu. 

0-02-04-6f72d33e644b7f1874b4510788b184fe17fe1ad1af04cad424355f489fdcd70a_full0-02-04-b57d500f2af05c6f948af8e25f330ef8b79f56484931b27a82e9995841ed6b0b_full

Prije sastanka LEP Banja Luka u održan je sastanak Radne grupe za implementaciju projekta USAID FARMA II u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci, koji je i nosioc granta i koji također u fokusu ima razvoj poljoprivrede, a u radu učestvuju i predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji je uz podršku Vlade Švajcarske partner u implementaciji te je ovo zapravo primjer koordinacije aktivnosti i sinergiji napora više donatora i lokalnih sudionika kako bi se kroz unapređenje poljoprivede uticalo na situaciju na tržištu rada. 

Druge objave u kategoriji