Search

Mentoring program IMPAKT: Nastavak podrške preduzetnicima i preduzetnicama YEP Inkubatora poslovnih ideja

Danas je u Sarajevu održan prvi inicijalni sastanak sa predzetnicima i preduzetnicama Općine Novi Grad čiji su biznisi podržani u sklopu YEP Inkubatora poslovnih ideja. Cilj sastanka je prepoznavanje potreba za mentoringom što predstavlja nastavak aktivnosti sa namjerom da se preveniraju poteškoće u poslovanju i olakšati opstanak na tržištu. 

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo koji su ovom prilikom dali više informacija o programima aktivne politke zapošljavanja koji će biti implementirani u narednom periodu, a predstavnici opštine su sa svoje strane dobili priliku da procijene koju i kakvu vrstu podrške oni mogu pružiti sa obzirom da lokalne zajednice imaju projektovana sredstva u cilju podrške preduzetništvu. 

 

Druge objave u kategoriji